Listopad 2017

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko: INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU Stopień zagrożenia: 1 Obszar: województwo kujawsko-pomorskie (subregion południowo-wschodni) Ważność: od godz. 13:00 dnia 30.11.2017 do godz. 08:00 dnia 01.12.2017 Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 6 cm do 12 cm, we wschodniej części subregionu lokalnie do 16 cm. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80… Czytaj dalej Ostrzeżenie meteorologiczne

Masz zaległości w ZUS? Rozłóż swój dług na raty

Przedsiębiorcy, którzy mają problem z opłacaniem składek, mogą skorzystać z ulgi. Ulga polega na rozłożeniu zadłużenia na raty. Dzięki temu przedsiębiorcy będą mogli spłacić zaległe składki w dłuższym terminie, a prowadzone wobec nich postępowanie egzekucyjne ZUS zawiesi. Ważne aby przedsiębiorcy, którzy mają zadłużenie z tytułu składek i zgłosili się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, spłacili zaległości… Czytaj dalej Masz zaległości w ZUS? Rozłóż swój dług na raty

Główny Inspektor Sanitarny – ostrzeżenie publiczne

W produkcie smoczki kauczukowe, numer katalogowy 23/103, numer serii CODE 0170614 (kod EAN 5903407231037) wyprodukowane dla Canpol Sp. z o.o. SKA stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu migracji substancji zdolnych do tworzenia N-nitrozoamin ze smoczków kauczukowych.Wykryty poziom migracji substancji zdolnych do tworzenia N-nitrozoamin (0.4935 mg/kg) przekracza poziom dozwolony (0,1 mg/kg). Zgodnie z oświadczeniem producent wdrożył procedurę natychmiastowego wycofania wyrobu… Czytaj dalej Główny Inspektor Sanitarny – ostrzeżenie publiczne

Przedsiębiorco odbierz list z ZUS

ZUS zakończył wysyłkę ponad 3,6 mln listów do płatników składek z informacją o nowym indywidualnym numerze składkowym. Niestety aż 90 tys. z wysłanych listów nie została odebrana. W listach obok indywidualnego numeru rachunku składkowego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokładnie wyjaśnia zmiany, które wejdą w życie z 1 stycznia 2018 r., kiedy to dotychczasowe rachunki dla wpłat… Czytaj dalej Przedsiębiorco odbierz list z ZUS

Umowa na dofinansowanie termomodernizacji budynku urzędu podpisana

Na początku października Wójt Gminy Zbiczno Wojciech Rakowski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Grażyny Golubskiej podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego umowę o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Zbiczno”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, działanie 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym… Czytaj dalej Umowa na dofinansowanie termomodernizacji budynku urzędu podpisana

Rozmiar czcionki