Aktualności

Konsultacje społeczne w ramach tworzenia „Map Zagrożeń”

Komendant Powiatowy Policji w Brodnicy zaprasza mieszkańców gminy Zbiczno na konsultacje społeczne dotyczące tworzenia „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa”. Zebranie odbędzie się w środę (24 lutego) o godz. 13.30 w Urzędzie Gminy Zbiczno (sala posiedzeń). Zebrane podczas spotkania informacje i spostrzeżenia, wykorzystane zostaną do stworzenia aktualnej „mapy zagrożeń bezpieczeństwa” na terenie powiatu brodnickiego.

Logo zbiczno

Przywrócenie obowiązku szkolnego dla 7-latków

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty przywraca obowiązek szkolny dla 7-latków. Pozostawia jednocześnie prawo 6-latków do rozpoczęcia edukacji w pierwszej klasie na wniosek rodziców (warunkiem jest wcześniejsze korzystanie przez dziecko z wychowania przedszkolnego albo posiadanie przez nie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej).
Ustawa wprowadza obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dziecko 6-letnie, a znosi ten obowiązek w stosunku do pięciolatków (5-latek zachowuje prawo).
Wprowadzone w ustawie przepisy przejściowe umożliwiają kontynuowanie przez dzieci, które w wieku sześciu lat obowiązkowo poszły do szkoły, nauki w klasach pierwszej i drugiej.
Zgodnie z tymi przepisami, na wniosek rodziców – złożony do końca marca 2016 r. – w roku szkolnym 2016/2017 naukę w klasach odpowiednio pierwszej i drugiej mogą kontynuować dzieci:

  • urodzone w 2009 r., które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie pierwszej;

  • urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do klasy drugiej szkoły podstawowej.

Szczegóły dotyczące rekrutacji do przedszkoli i I klas szkoły podstawowej dostępne są na stronach internetowych Zespołów Szkół.

Rozmiar czcionki