Aktualności

Uczniowie ze szkół podstawowych z gminy Zbiczno potrafią kopać piłkę

W piątek (8 kwietnia) w hali sportowo-widowiskowej w Zbicznie odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej dla dzieci szkół podstawowych klas I-III oraz IV-VI z terenu gminy Zbiczno. W rozgrywkach wzięło udział 7 zespołów. Drużyny rywalizowały między sobą grając w grupie systemem każdy z każdym. W grupie klas I-III najlepsze miejsce zdobyła drużyna Białych, II-miejsce wywalczył… Czytaj dalej Uczniowie ze szkół podstawowych z gminy Zbiczno potrafią kopać piłkę

Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

W okresie wakacji 2016 roku KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok. W województwie kujawsko-pomorskim z rehabilitacji będzie mogło skorzystać 67 dzieci z chorobami… Czytaj dalej Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

Logo zbiczno

Ogłoszenie dotyczące opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Wójt Gminy Zbiczno ogłasza, że na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.) zgodnie z artykułem 19 ww. Ustawy Urząd Gminy Zbiczno przystępuje do opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Projekt założeń sporządzony będzie dla obszaru gminy. Dokument… Czytaj dalej Ogłoszenie dotyczące opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Logo zbiczno

Ogłoszenie dotyczące przystąpienia do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zbiczno na lata 2014 – 2020 z perspektywą na lata następne

Wójt Gminy Zbiczno ogłasza, że na podstawie: Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353); Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2015r., poz. 2167). I. Urząd… Czytaj dalej Ogłoszenie dotyczące przystąpienia do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zbiczno na lata 2014 – 2020 z perspektywą na lata następne

Apel o pomoc dla Dariusza Rudnika z Pokrzydowa

Zwracamy się z apelem o pomoc dla Pana Dariusza Rudnika, który uległ poważnemu wypadkowi. Pan Dariusz, mieszkaniec wsi Pokrzydowo, uległ nieszczęśliwemu wypadkowi podczas wykonywania pracy zawodowej. Doznał urazu głowy oraz jest sparaliżowany. Obecnie przebywa w szpitalu, a rodzina nie ma warunków aby móc się nim zaopiekować. W wyniku wypadku świat rodziny Rudnik legł w gruzach,… Czytaj dalej Apel o pomoc dla Dariusza Rudnika z Pokrzydowa

Rozmiar czcionki