Aktualności

Konsultacje społeczne dot. wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Zbiczno.

Dnia 18 lipca 2016 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Gminy Zbiczno odbędzie się spotkanie otwarte z interesariuszami rewitalizacji, na którym zostaną omówione propozycje wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Zbiczno, a także będzie możliwość wyrażenia uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich do protokołu. Komplet dokumentów dotyczących prowadzonych konsultacji społecznych jest… Czytaj dalej Konsultacje społeczne dot. wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Zbiczno.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dot. środków unijnych dla działań na obszarze Pojezierza Brodnickiego

Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zaprasza w czwartek (30 czerwca) o godz. 10.00 na spotkanie informacyjne na temat środków unijnych dla działań na obszarze Pojezierza Brodnickiego. Podczas zebrania udzielone zostaną informację potencjalnym wnioskodawcom o Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020. Spotkanie odbędzie się w bibliotece Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji… Czytaj dalej Zapraszamy na spotkanie informacyjne dot. środków unijnych dla działań na obszarze Pojezierza Brodnickiego

Rozmiar czcionki