Aktualności

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko: burze z gradem Stopień zagrożenia: 1 Obszar: województwo kujawsko-pomorskie Ważność: od godz. 16:00 dnia 30.05.2016 do godz. 24:00 dnia 30.05.2016 Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 30 mm, oraz porywami wiatru do około 80 km/h. Lokalnie grad.Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80% Informacja pozyskana z CZK województwa kujawsko-pomorskiego na podstawie… Czytaj dalej Ostrzeżenie meteorologiczne

E-platforma Geoportal

Zapraszamy do korzystania Geoportalu będącego e-platformą prowadzenia gminnych, powiatowych i wojewódzkich rejestrów i ewidencji, zapewniającą dostęp do zintegrowanej informacji o przestrzeni województwa kujawsko-pomorskiego z wykorzystaniem e-usług. System został wdrożony w ramach realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” i jest dostępny pod adresem http://mapy.mojregion.info

Poziom recyklingu osiągnięty przez Gminę Zbiczno w 2015 roku

Realizując obowiązki sprawozdawcze nałożone przez przepisy ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2016r., poz. 250) informujemy, że w roku 2015 Gmina Zbiczno osiągnęła następujące poziomy recyklingu, przygotowanego do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania:

Rozmiar czcionki