Informacja o godz. pracy Urzędu Gminy, ZUK, GOPS oraz GOKSiR (14 kwietnia)

W piątek (14 kwietnia) Urząd Gminy w Zbicznie, Zakład Usług Komunalnych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji będą czynne do godz. 13.00.

Rozmiar czcionki