Komisje Rady Gminy

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Przewodniczący: Marek Szóstakowski
członkowie komisji:
– Wioletta Ostrowska,
– Dariusz Koller,
– Sławomir Krzyżanowski,
– Tomasz Wiśniewski.

KOMISJA OŚWIATY

Przewodnicząca: Wioletta Ostrowska
członkowie komisji:
– Katarzyna Ostrowska,
– Radosław Stawski,
– Paweł Kowalski,
– Janusz Sendzikowski.

KOMISJA FINANSOWO-BUDŻETOWA

Przewodniczący: Mariusz Jakubowski
członkowie komisji:
-Sławomir Krzyżanowski,
-Paweł Kowalski,
-Andrzej Krukowicz,
-Marek Szóstakowski.

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący: Sławomir Krzyżanowski
członkowie komisji:
– Paweł Kowalski,
– Wiesław Rutecki,
– Wojciech Nagórski,
– Janusz Sendzikowski.

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Przewodniczący: Tomasz Wiśniewski
członkowie komisji:
– Mariusz Jakubowski,
– Wojciech Nagórski,
– Marek Szóstakowski,
– Katarzyna Ostrowska.

Rozmiar czcionki