Rada Gminy Zbiczno

Rada Gminy Zbiczno

Przewodnicząca Rady Gminy:
Magdalena Golubska

Wiceprzewodniczący Rady Gminy:
Izabela Kessler – Fanslau
Grzegorz Ostrowski

Radni:
Mariusz Chachulski
Jarosław Hartka
Mariusz Jakubowski
Andrzej Krukowicz
Sławomir Krzyżanowski
Mariola Marcinkowska
Wojciech Nagórski
Katarzyna Ostrowska
Wioletta Ostrowska
Janusz Sendzikowski
Robert Tracz
Tomasz Wiśniewski

Prezydium Rady Gminy Zbiczno pełni dyżur w Urzędzie Gminy Zbiczno
czwartki – godz. 8:00 – 9:30


Rozmiar czcionki