Urząd Gminy w Zbicznie

URZĄD GMINY w ZBICZNIE
Zbiczno 140

87-305 Zbiczno

NIP: 874-10-57-167 

tel/fax: 56 49 393 17

e-mail:  gmina@zbiczno.pl

konto bankowe: BANK SPÓŁDZIELCZY w BRODNICY 

nr rachunku 58 9484 1150 0010 0244 2000 0001.


 

Wójt Gminy Zbiczno: Magdalena Golubska

Sekretarz Gminy: Mariusz Klonowski

Skarbnik Gminy: Grażyna Golubska

W sprawach skarg i wniosków Wójt Gminy Zbiczno przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach 10:00 do 14:00
Sekretarz Gminy w sprawach skarg i wniosków przyjmuje codziennie w godzinach pracy urzędu.


GODZINY PRACY URZĘDU:

Poniedziałek    7.15 – 15.00
Wtorek              7.15 – 16.15
Środa              7.15 – 15.00
Czwartek         7.15 – 15.00
Piątek              7.15  – 15.00

Rozmiar czcionki