– 2016 – grudzień

Wójt Gminy w Zbicznie informuje, iż w siedzibie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Zbiczno www.bip.zbiczno.ug.gov.pl w okresie od dnia 19 grudnia 2016r. do dnia 8 stycznia 2017r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.
Szczegółowe informacje zamieszczono w ogłoszeniu.
Dodatkowe informacje można uzyskać w można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Zbicznie pok. nr  …

Więcej Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

W piątek (16 grudnia) w Pokrzydowie odbyła się tradycyjna wigilia gminna. W spotkaniu opłatkowym udział wzięli: wicestarosta brodnicki Mariusz Klonowski, wójt gminy Bobrowo Paweł Klonowski, włodarz gminy Zbiczno Wojciech Rakowski, sekretarz Katarzyna Kwiatkowska, radni, księża, dyrekcje z Zespołu Szkół w Zbicznie i Pokrzydowie, sołtysi, zespoły folklorystyczne, druhowie OSP, przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej z Brodnicy, Koła …

Więcej Gminne spotkanie opłatkowe w Pokrzydowie

W piątek (16 grudnia) w związku ze spotkaniem opłatkowym Urząd Gminy w Zbicznie, Zakład Usług Komunalnych oraz Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji będą czynne do godz. 12.30. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w tym dniu urzęduje (bez zmian) do godz. 15.00

Więcej Informacja o godz. pracy Urzędu Gminy, ZUK oraz GOKSiR w piątek (16 grudnia)

Od 6 grudnia do 31 stycznia 2017 r. trwa 50-procentowa promocja wejściówek i karnetów na ćwiczenia w salach fitness w zbiczeńskiej hali widowiskowo-sportowej. W tym okresie za gimnastykę w sali fitness „cardio”, gdzie do dyspozycji jest nowoczesny sprzęt do treningów za godzinę zapłacimy 5 zł. Karnety w tym okresie można nabyć w cenie: za 5 …

Więcej Świąteczna promocja wejściówek na fitness

W poniedziałek (5 grudnia) w Urzędzie Gminy w Zbicznie uroczyście wręczono Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie parom obchodzącym złote gody. Odznaczenia w imieniu Prezydenta RP przekazał jubilatom wójt Gminy Zbiczno – Wojciech Rakowski. Uhonorowani zostali Państwo: Barbara i Tadeusz Grzonkowscy ze Zbiczna oraz Teresa i Zenon Waruszewscy z Równicy. Kwiaty, gratulacje i upominki w imieniu …

Więcej Razem spędzili pół wieku

Na terenie gminy Zbiczno zakończono zadanie pn. ,,Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbiczno”. Na ten cel samorząd uzyskał dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 21 058,79 zł.
Z terenu naszej gminy z …

Więcej Usunięto azbest

Do góry