– 2017 – luty

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2017 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 28 lutego 2017 r. podlegają podwyższeniu – zgodnie z art. 5, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2) – wskaźnikiem waloryzacyjnym (wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach …

Więcej KRUS: Informacja o waloryzacji emerytur i rent rolniczych od dnia 1 marca 2017 r.

Stacja Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie podjęła decyzję o utworzeniu  listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze naszego województwa na  2017 rok. Na liście znalazły się odmiany zbóż, rzepaku, grochu siewnego, łubinu wąskolistnego i żółtego oraz ziemniaka.
Podstawą do ustalenia tej listy była analiza wyników doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego w naszym województwie, uzyskanych …

Więcej Lista odmian roślin uprawnych zalecanych do uprawy na terenie woj. kujawsko-pomorskiego w roku 2017

W związku z nadchodzącym okresem prac polowych Wójt Gminy Zbiczno przypomina o zasadach prawidłowego stosowania nawozów naturalnych i organicznych. Nawozy stosujemy, aby uzyskać odpowiednie plony i tym samym zapewnić sobie zysk. Należy pamiętać jednak, aby nawozy stosować mądrze i rozważnie, w sposób, który nie zagraża zdrowiu ludzi i zwierząt, jak i środowisku.

1. Nawozy naturalne w …

Więcej Zasady stosowania nawozów naturalnych i organicznych

Wójt Gminy Zbiczno przypomina, że ogrodzenie musi spełniać odpowiednie warunki techniczne i  nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa zarówno ludzi, jak i zwierząt. Zgodnie z § 41  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.  2015 poz. 1422) na ogrodzeniu na …

Więcej Warunki techniczne, jakie muszą spełniać ogrodzenia posesji

Wójt Gminy w Zbicznie informuje, iż w siedzibie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Zbiczno www.bip.zbiczno.ug.gov.pl w okresie od dnia 16 lutego 2017 r. do dnia 8 marca 2017 r. został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do najmu na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym.
Szczegółowe informacje można uzyskać w można uzyskać w siedzibie …

Więcej Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do najmu

Wójt Gminy w Zbicznie informuje, iż w siedzibie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Zbiczno www.bip.zbiczno.ug.gov.pl w okresie od dnia 16 lutego 2017 r. do dnia 8 marca 2017 r. został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do dzierżawy na czas określony do 3 lat w trybie bezprzetargowym.
Szczegółowe informacje można uzyskać w można …

Więcej Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Ośrodek TŁOK i Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica przyznają granty do 5 tys. zł dla nieformalnych grup i młodych organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego, które chcą działać na rzecz lokalnej społeczności i najbliższego otoczenia.

Mieszkańcy województwa, którzy mają pomysł na ciekawe wydarzenie, chcą zorganizować w sąsiedztwie warsztaty, spotkania integracyjne, wyjazdy, zajęcia sportowe itp. – mogą aplikować o …

Więcej Granty na oddolne działania lokalne

W trakcie tegorocznych ferii dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Zbiczno organizowano zajęcia na hali widowiskowo – sportowej w Zbicznie. Codziennie w godzinach od 11.00 do 14.00 pod okiem trenerów prowadzone były rozgrywki w siatkówkę, koszykówkę, halową piłkę nożną, unihokeja, tenis stołowy różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe. Również w świetlicach wiejskich w Pokrzydowie …

Więcej Ferie zimowe upłynęły na sportowo i wyjazdowo

Do góry