– 2017 – marzec

Rokrocznie wraz z początkiem wiosny zauważalnie wzrasta liczba pożarów spowodowanych wypalaniem łąk i nieużytków. Technika ta, stosowana w prymitywnych kulturach rolniczych w dalszym ciągu niestety znajduje zwolenników.

WYPALANIE TRAW JEST NIEBEZPIECZNE, BEZCELOWE, BARBARZYŃSKIE i NIEZGODNE Z PRAWEM!  

Argumenty przeciwko:

Groźba spowodowania niekontrolowanego pożaru: Zmiana kierunku wiatru radykalnie zwiększa ryzyko wymknięcia się ognia spod kontroli. Wskutek wypalania …

Więcej Palący problem

Zainteresowani rolnicy mogą składać wnioski do Urzędu Gminy w Zbicznie na wykonanie badań gleb rolniczych w 2017r. Zadanie będzie realizowane przez Okręgową Stację Chemiczno- Rolniczą w Bydgoszczy. Na terenie Gminy Zbiczno nadzór nad prawidłową realizacją zadania będzie sprawować pracownik stacji- Pan Paweł Komorowski.
Udział w akcji jest dobrowolny, przy jednoczesnym spełnieniu poniższych zasad:

Grunty wchodzące w …

Więcej Trwa nabór wniosków na badanie gleb rolniczych

W piątek (17 marca) w Urzędzie Gminy Zbiczno zorganizowano konferencję na temat oceny stanu środowiska i zabezpieczenia jezior przed zanieczyszczeniami. Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele rejonu Polskiego Związku Wędkarstwa w Brodnicy, Nadleśnictwa Brodnica, Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy, Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Zbiczno, sołtysi, dyrekcji Zespołu Szkół w Zbicznie i Pokrzydowie, właściciele ośrodków wypoczynkowych …

Więcej Konferencja na temat oceny stanu środowiska i zabezpieczenia jezior przed zanieczyszczeniami

W okresie wakacji 2017 roku KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok.
W województwie kujawsko-pomorskim z rehabilitacji będzie mogło skorzystać 66 dzieci z chorobami układu …

Więcej KRUS: Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

Zachęcamy do udziału w badaniach ankietowych prowadzonych przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.
Badania są w pełni anonimowe i pozwalają uzyskać wiedzę o cenach oraz sytuacji gospodarstw domowych i rolnych w kraju i regionie.
Informujemy, iż każdego miesiąca na terenie całego kraju przeprowadzane są reprezentacyjne badania ankietowe:

Więcej Informacja o bieżących badaniach ankietowych

W Monitorze Polskim z 15 marca 2017 r., poz. 261, opublikowano Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2017 r.
Składka ta nadal będzie wynosić 42,00 zł miesięcznie za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu. Za osoby objęte wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie składka ta będzie …

Więcej KRUS: Wymiar składek na ubezpieczenie społeczne rolników w II kw. 2017 r.

W związku z przekazanymi informacjami o potrzebie weryfikacji wskaźników produktów, rezultatów, przedsięwzięć dla  wdrażanych operacji, procedur wyboru operacji i zastosowanych kryteriów wyboru operacji dla działań w zakresie PROW na lata 2014 – 2020 oraz PO Ryby dla lat 2014 – 2020 w imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” uprzejmie zapraszam na spotkanie konsultacyjne …

Więcej Spotkania konsultacyjne Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

W przypadku zbycia pojazdu podmiotowi innemu niż jednostka ochrony przeciwpożarowej z pojazdu zostają usunięte elementy oznakowania (napisy i numery operacyjne)
oraz urządzenia sygnalizacyjne pojazdu uprzywilejowanego.
Użytkowanie oznakowanego pojazdu przez podmioty nieuprawnione stanowi naruszenie przepisów art. 96a § 1 Ustawy z dnia 20.05.1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2015 r., poz. 1094).

Więcej Ogłoszenie o nieograniczonym pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu pożarniczego JELCZ 005

Do góry