– 2017 – kwiecień

18 kwietnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 715), która ma na celu uwzględnienie wskazówek zawartych w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 lutego 2012 r. (sygn. akt K 5/11, Dz. U. poz. 251).
W wyroku tym Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność art …

Więcej KRUS: Informacja o zasadach weryfikacji prawomocnych decyzji emerytalno-rentowych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że 2 maja 2017 r. upływa ustawowy termin składania zeznań podatkowych o wysokości dochodu osiągniętego w 2016 r. z tytułu pobierania emerytur i rent rolniczych (formularz PIT-36 lub PIT-37).
W zdecydowanej większości przypadków, tj. za ok. 1.128,3 tys. emerytów i rencistów, Kasa rozliczyła podatek i przekazała tym świadczeniobiorcom formularz PIT-40A – roczne obliczenie podatku od pobieranych w 2016 r. emerytur i rent.
Emeryt/rencista, który otrzymał …

Więcej KRUS: Przypomina o terminie rozliczenia podatku dochodowego za 2016 rok

 
Ponad 1 500 osób – tyle ubezpieczonych w KRUS w ciągu ostatnich dziecięciu lat doznało uszczerbku na zdrowiu wskutek zakaźnych chorób zawodowych roznoszonych przez kleszcze (w większości z powodu boreliozy).
Łagodne zimy powodują korzystne warunki do rozwoju tych pajęczaków, co skutkuje ich wiosennym wysypem obserwowanym obecnie na terenie niemal całej Polski. Warto wiedzieć, jak należy postępować, aby ukąszenia uniknąć, a jeśli już do niego dojdzie – jak …

Więcej Rolniku – uważaj na kleszcze!

Mając na uwadze kampanię prowadzoną przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii oraz obowiązki wynikające z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity, Dz.U. z 2015 r. poz. 520, z późn. zm.) właściciele nieruchomości zabudowanych są zobowiązani umieścić na nieruchomości, w widocznym miejscu, tabliczkę z numerem porządkowym posesji …

Więcej Tabliczki z numerem porządkowym posesji – dokonaj zakupu za pośrednictwem Urzędu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brodnicy informuje, że z dniem 6 kwietnia 2017 r. został odwołany nakaz odosobnienia drobiu lub innych ptaków w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach w gospodarstwie, zgodnie z rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzanie środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy …

Więcej Odwołanie zakazu wypuszczania drobiu

W pierwszą sobotę kwietnia blisko sto osób zebrało się, aby posprzątać brzegi jezior. Do sprzątania włączyli się uczniowie Zespołów Szkół w Zbicznie i Pokrzydowie wraz z nauczycielami, członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego, grupa Stowarzyszenia Brodnickiej Grupy Eksploracyjno – Poszukiwawczej, druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych w Zbicznie i Pokrzydowie, mieszkańcy sołectwa Sumówko oraz pracownicy Zakładu Usług Komunalnych. Akcję …

Więcej Wiosenne porządki nad jeziorami w gminie Zbiczno

W piątek (31 marca) w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbył się powiatowy etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej “Młodzież zapobiega pożarom”.

Turniej składał się z eliminacji pisemnych, z których do finału ustnego zakwalifikowano 5 uczestników z największą liczbą uzyskanych punktów. Gminę Zbiczno reprezentowało czterech uczestników. W I grupie wiekowej (szkoły podstawowe) – Martyna Rutecka oraz …

Więcej Nasi uczniowie znają się na pożarnictwie

Do góry