– 2017 – wrzesień

Zapraszamy wszystkie Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatne badanie mammograficzne (prześwietlenie piersi) w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Dla pań z gminy Zbiczno badania odbędą się 10 października 2017 r. Mammobus stanie na placu przy świetlicy GOKSiR w Zbicznie. Rejestracja od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00, sobota 9.00-15.00 pod numerem tel …

Więcej Zbadaj się i zyskaj spokój

W związku z trwającym okresem jesiennym i wzmożonymi pracami polowymi Wójt Gminy Zbiczno przypomina, aby odpowiednio zabezpieczyć ładunek. Przy transporcie obornika lub gnojowicy powinniśmy zadbać o to, aby nic na jezdnię nie spadało i nie skapywało. Zanieczyszczenia jezdni często powstają również spod kół ciągników i przyczep, gdy te wyjeżdżają z pól, na którym rozrzucany był …

Więcej Prace polowe, a czyste i bezpieczne drogi

 

Urząd Gminy w Zbicznie informuje, iż w miejscowości Sumowo realizowana jest operacja pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 080234C wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1825C i drogą nr 080209C w miejscowości Sumowo”, która współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na …

Więcej Przebudowa drogi w Sumowie

– 20.09.2017r. (środa): Sołectwo Lipowiec, godz. 13:00; świetlica GOKSiR w Lipowcu,
– 20.09.2017r. (środa): Sołectwo Czystebłota, godz. 14:0; świetlica GOKSiR w Lipowcu,
– 20.09.2017r. (środa): Sołectwo Zastawie, godz. 14:30; świetlica GOKSiR w Lipowcu
– 20.09.2017r. (środa): Sołectwo Gaj-Grzmięca, godz. 15:30; siedziba ZGR w Grzmięcy,
– 20.09.2017r. (środa): Sołectwo Pokrzydowo, godz. 16:30; świetlica GOKSiR w Pokrzydowie,
– 21.09.2017r. (czwartek): Sołectwo Żmijewko …

Więcej Harmonogram zebrań wiejskich – w sprawie funduszu sołeckiego na 2018 r.

Konkurs, organizowany przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze, jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego – w szczególności dotyczącego wyborów samorządowych, propagowanie idei udziału w tych wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.

Chętni uczniowie mogą zgłaszać się do udziału w konkursie za pośrednictwem dyrektora swojej …

Więcej Konkurs „Wybieram wybory” o wyborach samorządowych

W imieniu Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych STOPA oraz „Lokalnej Grupy Działania Pojezierze Brodnickie”, serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe, w tym OSP, domy kultury oraz biblioteki na spotkanie informacyjno-szkoleniowe poświęcone Regionalnemu Konkursowi Grantowemu „Równać Szanse”, które odbędzie się 3 października 2017 (wtorek) o godz. 13:00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrowie, Bobrowo 27.

 W konkursie, o dotację w …

Więcej Konkurs „Równać Szanse” spotkanie informacyjno-szkoleniowe

,,W rodzinie jest siła” to projekt socjalny realizowany w okresie wakacji letnich przez pracownika socjalnego Magdalenę Ulatowską w związku z podwyższaniem kwalifikacji zawodowych w zakresie II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

W ramach projektu zorganizowanego w Bibliotece w Zbicznie i w Hali Sportowej w Zbicznie przeprowadzono: warsztaty doskonalenia kompetencji wychowawczych dla rodziców; zajęcia plastyczne i sportowe dla dzieci oraz wspólne …

Więcej GOPS: Realizacja projektu w ramach specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego „W rodzinie jest siła”

Z dniem 1 stycznia 2013 r. wprowadzono możliwość przejścia, przed osiągnięciem wieku emerytalnego, na częściową emeryturę rolniczą. Z takiej możliwości mogli skorzystać mężczyźni, którzy osiągnęli wiek 65 lat i posiadali co najmniej 40 letni okres podlegania rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.
Dla kobiet świadczenie to byłoby dostępne od 2021 r. (po spełnieniu warunków dot. wieku 62 lat i podlegania rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez co najmniej 35 lat) …

Więcej KRUS: Częściowa emerytura rolnicza

Do góry