– 2017 – grudzień

Obecnie kończą się prace związane z utworzeniem Klubu Seniora w Zbicznie. Na utworzenie klubu w ramach „Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2017” ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej, Gmina Zbiczno otrzymała dofinansowanie w wysokości 59.841 zł. Klub Seniora mieścić się będzie pod adresem Zbiczno 199. Dzięki realizacji inwestycji seniorzy z terenu …

Więcej Klub „Senior+” powstaje w Zbicznie

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1747) począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r. zmienia się wysokość minimalnej podstawy wymiaru miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej.
Zadeklarowana podstawa wymiaru …

Więcej KRUS: Informacja dla rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej

W środę, 20 grudnia, w Urzędzie Gminy w Zbicznie uroczyście wręczono Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie parom obchodzącym złote gody. Listy gratulacyjne otrzymały również pary, które w tym roku obchodzą jubileusz 60-lecie pożycia małżeńskiego. Odznaczenia w imieniu Prezydenta RP przekazał jubilatom wójt Gminy Zbiczno – Wojciech Rakowski. Uhonorowani zostali Państwo: Feliks i Agnieszka Czubkowscy z …

Więcej Złote i diamentowe gody świętowały pary z gminy Zbiczno

W związku ze spotkaniem opłatkowym, które odbędzie się w piątek (15 grudnia) Urząd Gminy w Zbicznie, Zakład Usług Komunalnych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zbicznie będą czynne do godz. 12.45

Więcej Informacja o godz. pracy Urzędu Gminy, ZUK, GOPS oraz GOKSiR w piątek (15 grudnia)

Pod koniec października zakończona została inwestycja pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Zbiczno”. Wybudowany został nowy zbiornik o pojemności użytkowej 490.000 litrów, dzięki czemu możliwe było wyłączenie hydroforni w miejscowości Gaj-Grzmięca. SUW w Zbicznie obecnie zasila w wodę mieszkańców miejscowości Żmijewo, Żmijewko, Sumowo, Sumówko, Tomki, Najmowo i Zbiczno oraz Strzemiuszczek, Grzmięca i Gaj-Grzmięca. Realizacja …

Więcej Zakończenie inwestycji pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Zbiczno”.

W październiku zakończona została inwestycja pn. „Budowa sieci wodociągowej dla zasilania w wodę sołectwa Gaj-Grzmięca z sieci wodociągowej SUW Zbiczno”. Wybudowana sieć wodociągowa ma długość 1879 m i zapewnia dostęp do wody dla mieszkańców miejscowości Grzmięca, Gaj-Grzmięca i Strzemiuszczek. Sieć została ułożona za pomocą przecisku sterowanego, czyli nowoczesnego systemu umożliwiającego ułożenie rur bez rozkopywania ziemi …

Więcej Zakończenie inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej dla zasilania w wodę sołectwa Gaj-Grzmięca z sieci wodociągowej SUW Zbiczno”.

Wójt Gminy Zbiczno informuje, że dokumentacja w postaci kart ewidencyjnych osób ubezpieczonych w Funduszu Emerytalnym Rolników z lat 1977- 1987 zostanie przekazana przez Urząd Gminy Zbiczno do Archiwum Państwowego w Toruniu.
W związku z powyższym osoby zainteresowane pobraniem zaświadczeń z powyższych kart mogą to uczynić w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2018 roku. Po tym terminie …

Więcej Ważna informacja dla rolników

Do góry