– 2017 – grudzień

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” uprzejmie zapraszam na spotkanie informacyjne podczas którego poinformujemy mieszkańców/ potencjalnych wnioskodawców o zasadach udzielania grantów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz sprawozdanie z przeprowadzonych naborów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Poniżej podajemy miejsca, terminy …

Więcej Spotkanie informacyjne LGD Pojezierza Brodnickiego

Od 1 grudnia 2017 r. obowiązują nowe kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że  od  1 grudnia 2017 r. zmieniają się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.
Od 1 grudnia 2017 r. kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 2.979 zł …

Więcej KRUS: informacja o nowych kwotach przychodów decydujących o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych

W październiku 2017 r. Gmina Zbiczno zakończyła realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbiczno”. W tym roku łącznie zdemontowano i przekazano do utylizacji 37,602 Mg azbestu. Łączna wartość zadania wyniosła 12.627,18 zł, z czego 70% tj. kwota w wysokości 8.839,02 zł pochodziła z dotacji udzielonej przez Narodowy Fundusz …

Więcej Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Do góry