– 2018 – maj

Lokalny Punkt Informacyjnych Funduszy Europejskich w Grudziądzu zaprasza na bezpłatne spotkania informacyjne, na których omówione zostaną dostępne w 2018 roku formy wsparcia dla przedsiębiorstw z funduszy europejskich.
Data i miejsce:

Spotkanie odbędzie się 8 czerwca 2018 r. w godz. 9 – 12.15 w Brodnicy Hotelik Centrum, ul. Kamionka 24, sala konferencyjna.
Spotkanie odbędzie się 19 czerwca …

Więcej Zaproszenie na spotkania informacyjne pn. “Instrumenty finansowe szansą na rozwój firmy”

Załączniki do ogłoszenia na stronie BIP Urzędu Gminy Zbiczno pod linkiem:
http://gm-zbiczno.rbip.mojregion.info/ogloszenie-nr-3782018-wojta-gminy-zbiczno-z-dnia-29-maja-2018-roku-w-sprawie-ustnego-nieograniczonego-przetargu-na-sprzedaz-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-gminy-zbiczno-na-dzialce-nr-2863-w-miej/

Więcej Ogłoszenie o ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Zbiczno

Załączniki do ogłoszenia na stronie BIP Urzędu Gminy Zbiczno pod linkiem: http://gm-zbiczno.rbip.mojregion.info/ogloszenie-nr-3792018-wojta-gminy-zbiczno-z-dnia-29-maja-2018-roku-w-sprawie-ustnego-nieograniczonego-przetargu-na-sprzedaz-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-gminy-zbiczno-na-dzialce-nr-1931-w-miej/

Więcej Ogłoszenie o ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Zbiczno

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o zbliżającym się terminie na złożenie w Kasie zaświadczenia albo oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników rolnik lub domownik kontynuujący podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników przy równoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalność gospodarczej zobowiązany jest do dnia 31 …

Więcej KRUS: Informacja dla rolników i domowników, którzy podlegając ubezpieczeniu w KRUS dodatkowo prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu informuje, że w okresie od 16 maja do II dekady czerwca 2018 roku planowane są ratownicze zabiegi samolotowe we fragmentach drzewostanów sosnowych, w których wystąpiła gradacyjnie brudnica mniszka, strzygonia choinówka i barczatka sosnówka. Zabiegiem zostaną objęte drzewostany w nadleśnictwie: Brodnica, Bydgoszcz, Czersk, Dąbrowa, Dobrzejewice, Osie, Przymuszewo, Różanna, Rytel, Solec Kujawski, Szubin …

Więcej Ogłoszenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2018r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego (Dz. U. z 2018r., poz. 827) ulega zmianie wysokość jednorazowego odszkodowania.
Od 17 maja 2018 r. jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub …

Więcej KRUS: Jednorazowe odszkodowanie wyższe od 17 maja 2018 r.

Zapraszamy na konferencję edukacyjną dla rodziców, nauczycieli, wychowawców i trenerów pt. “Nowoczesne kierunki rozwoju aktywności fizycznej i edukacji”. Sympozja zaplanowano w terminach:
– 9.07.2018 r.
– 16.07.2018 r.
– 23.07.2018 r.
Miejsce: Zespół Szkół w Zbicznie, Zbiczno 150, 87-305 Zbiczno
Głównym wykładowcą jest prof. Tadeusz Huciński, który m.in. przygotowywał kadry olimpijskie do Igrzysk w Rio de Janeiro w 2016r.

Organizator, Akademia …

Więcej Konferencja “Nowoczesne kierunki rozwoju aktywności fizycznej i edukacji” w Zbicznie

Działania związane z przedmiotowym dofinansowaniem  prowadzone są przez Referat Gospodarki Komunalnej Budownictwa i Rolnictwa Urzędu Gminy Zbiczno w ramach realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Zbiczno. Gmina Zbiczno w oparciu o powyższy program zapewnia właścicielom psów i kotów dofinansowanie w wysokości do 50% kosztów sterylizacji, kastracji psów i …

Więcej Informacja o możliwości dofinansowania zabiegów sterylizacji, kastracji psów i kotów w gminie Zbiczno

Do góry