– 2018 – wrzesień

4 maja 2018 r. Gmina Zbiczno zawarła umowę o dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, na istniejącej podbudowie tłuczniowej, do długości 0,800 km, w obrębie geodezyjnym: Żmijewko dz. nr 27/1.” Inwestycja o …

Więcej „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Żmijewko dz. nr 27/1”

Załączniki do ogłoszenia na stronie BIP Urzędu Gminy Zbiczno pod linkiem:
http://gm-zbiczno.rbip.mojregion.info/ogloszenie-nr-4202018-wojta-gminy-zbiczno-z-dnia-28-wrzesnia-2018-r-o-ii-ustnym-nieograniczony-przetarg-na-sprzedaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-zbiczno/

Więcej Ogłoszenie o II ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informują, że  – w ramach ochrony życia i zdrowia dzieci zamieszkujących tereny wiejskie – podjęta została decyzja o kontynuacji grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci rolników, realizowanego przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.
Dotychczasowe działania związane z taką formą ubezpieczenia dzieci spotkały się z dużym zainteresowaniem i bardzo dobrym przyjęciem wśród rolników, tak więc ich …

Więcej KRUS: Kontynuacja grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci rolników

W środę, 19 września na skwerku pomiędzy Zespołem Szkół, a halą widowiskowo-sportową w Zbicznie posadzony został symboliczny „Dąb Niepodległości”. Uroczystość zorganizowano w ramach akcji przygotowanej przez Urząd Wojewódzki na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. W ceremonii udział wzięli m.in.: przedstawiciele władz gminnych, nadleśnictwa Brodnica, radni, dyrektorzy szkół, sołtysi, druhowie OSP, przedstawiciele stowarzyszeń, nauczyciele, uczniowie oraz …

Więcej W Zbicznie posadzono dąb z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę

Od dłuższego czasu mieszkańcy Gminy Zbiczno mogą korzystać z bezpłatnego systemu SISMS, za pomocą którego urząd przekazuje powiadomienia na telefony komórkowe. Podstawową rolą systemu jest przekazywanie informacji o zagrożeniach, stanach ostrzegawczych i alarmowych np. o konieczności ewakuacji z określonych rejonów lub zachowaniu ostrożności z powodu trudnych warunków atmosferycznych. System jest wykorzystywany również przy informowaniu mieszkańców …

Więcej Bezpłatny System Informacji SMS – instrukcja rejestracji

Producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy lub powodzi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 70% danej uprawy, mogą od 14.09.2018 r. do 28.09.2018 r. składać wnioski o udzielenie pomocy. Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji …

Więcej Ruszyła pomoc suszowa dla rolników poszkodowanych w 2018 r.

W czwartek (20.09.2018 r.) Wójt Gminy Zbiczno Wojciech Rakowski wraz ze Skarbnikiem Gminy Grażyną Golubską podpisali w Urzędzie Marszałkowskim woj. Kujawsko-Pomorskiego umowę o przyznanie pomocy w kwocie 137.858,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 080243C w miejscowości Pokrzydowo” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach zadania zostanie przebudowany odcinek drogi w …

Więcej Dofinansowanie na remont drogi w centrum Pokrzydowa

To już piąta edycja programu edukacyjnego „Lekcje z ZUS” skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Dotychczas dzięki projektowi „Lekcje z ZUS” swoją wiedzę poszerzyło blisko 160 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. W ubiegłym roku w województwie kujawsko-pomorskim w lekcjach udział wzięło 4500 uczniów z 88 szkół.

Wszystkich pedagogów zapraszamy do udziału w projekcie „Lekcje z …

Więcej ZUS zaprasza do projektu „Lekcje z ZUS” – warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Zbiczno na zebrania wiejskie, które odbędą się według ustalonego harmonogramu:

– 18.09.2018r. (wtorek): Sołectwo Żmijewko, godz. 15:00 (sala posiedzeń w Urzędzie Gminy)
– 18.09.2018r. (wtorek): Sołectwo Brzezinki, godz. 16:00; świetlica GOKSiR w Brzezinkach
– 19.09.2018r. (środa): Sołectwo Ciche, godz. 16.00; świetlica GOKSiR w Cichem
– 19.09.2018r. (środa): Sołectwo Sumowo , godz. 17:00; świetlica GOKSiR w Sumowie
– 19.09.2018r …

Więcej Harmonogram zebrań wiejskich – ws. podziału środków z funduszu sołeckiego na 2019 r.

Do góry