– 2018 – październik

20 września 2018 r. Gmina Zbiczno zawarła z Województwem Kujawsko-Pomorskim umowę o dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni powierzchniowo utrwalanej emulsją i grysami, na istniejącej podbudowie tłuczniowej, do długości 0,843 km, w obrębie geodezyjnym: Sumówko dz. nr 192”. Łączny koszt inwestycji wyniósł 309.928,51 zł, z czego dofinansowanie ze środków …

Więcej “Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Sumówko”

Urząd Gminy Zbiczno informuje, że otrzymał informację o trwających pracach w zakresie modernizacji słupów energetycznych przez Energa Operator w Pokrzydowie. W związku z tym występują i będą występować w miesiącu październiku i listopadzie br. przerwy w dostawie prądu do oświetlenia ulicznego. Mając powyższe na uwadze Energa Oświetlenie przeprasza za brak oświetlenia ulicznego w poszczególnych regionach …

Więcej Przerwy w dostawie prądu do oświetlenia ulicznego w Pokrzydowie

W związku z przebudową przejazdu kolejowego w Najmowie od soboty 27.10.2018 r. do środy 31.10.2018 r. przedmiotowy przejazd będzie zamknięty dla ruchu pojazdów. Objazd z Najmowa do Wichulca dla pojazdów o masie całkowitej do 3,5 t wyznaczony będzie drogą gminną relacji Sumowo-Wichulec. Dla pojazdów powyższej 3,5 t objazd z Wichulca do Najmowa wyznaczony będzie drogą …

Więcej Uwaga!!! Od soboty zmiana organizacji ruchu drogowego w Najmowie

Informujemy, iż od poniedziałku 22 października br. prowadzony będzie dodatkowy nabór wniosków o udzielenie dotacji na wymianę pieca. Wysokość dotacji wynosi 80% udokumentowanych kosztów kwalifikowalnych zadania, ale nie więcej niż 2.000 zł. Nabór prowadzony będzie do dnia 29 października 2018 r. Dotację można otrzymać na zadanie polegające na likwidacji dotychczasowego źródła ogrzewania na paliwo stałe …

Więcej Dodatkowy nabór wniosków o udzielenie dotacji na wymianę pieca

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbicznie informuje, że do dnia 22.10.2018r. w tutejszym Ośrodku można składać wnioski o pomoc w formie produktów żywnościowych wydawanych przez Caritas w Brodnicy w ramach FEAD.
Z pomocy mogą korzystać osoby spełniające kryterium dochodowe określone na podstawie art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej

Więcej GOPS: Trwa nabór wniosków o pomoc w formie produktów żywnościowych wydawanych przez Caritas w Brodnicy

Specjaliści Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Grudziądzu zapraszają na bezpłatne konsultacje dotyczące możliwości wsparcia w ramach Funduszy Europejskich, prowadzone w formie Mobilnych Punktów Informacyjnych.
Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój. Uczestnicy spotkania będą mogli uzyskać informację na temat …

Więcej Udzielą bezpłatnych konsultacji w ramach wsparcia z Funduszy Europejskich

Do góry