– 2018 – listopad

Już w najbliższą sobotę e-zwolnienia stają się jedyną możliwą formą zwolnień lekarskich.
ZUS robi kolejny krok by ułatwić lekarzom przejście od formy papierowej do e-ZLA. Dłużej otwarte będą sale obsługi klienta i Centrum Obsługi Telefonicznej.

Od początku grudnia papierowe zwolnienia lekarskie odchodzą do przeszłości. Obowiązkowe
stają się zwolnienia elektroniczne, czyli e-ZLA. Mimo że większość lekarzy zostało już przez …

Więcej ZUS pracuje dłużej

W dniu 26 listopada br. w siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Pani Aleksandra Hadzik – Prezes Kasy podpisała porozumienie, na podstawie którego Kasa włączyła się w kampanię społeczną pod hasłem Seniorze, nie daj się oszukać!
Opierając się na wyżej wymienionym porozumieniu sygnatariusze: UOKiK, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Komenda Główna Policji oraz Kasa podejmą wspólne działania mające na celu popularyzację wiedzy konsumenckiej wśród seniorów i ostrzeganie ich …

Więcej KRUS partnerem kampanii UOKiK Seniorze, nie daj się oszukać!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w związku z tym, że od 1 grudnia 2018 r. zaświadczenia lekarskie będą wystawiane wyłącznie w formie elektronicznej (e-ZLA), rolnicy (domownicy rolnika) nie będą musieli dostarczać zaświadczeń lekarskich w celu przyznania prawa do zasiłku chorobowego.
E-ZLA wystawione rolnikowi (domownikowi rolnika) zostanie przekazane do systemu informatycznego KRUS i Kasa rozpatrzy w oparciu o to zaświadczenie prawo do zasiłku chorobowego.
Więcej o e-ZLA również na stronie ZUS: http://www.zus.pl/ezla

Informacja przekazana …

Więcej Od 1 grudnia 2018 r. rolnicy nie będą musieli dostarczać zaświadczeń lekarskich do KRUS

Podczas pierwszej sesji VIII kadencji Rady Gminy Zbiczno, która odbyła się 22 listopada 2018 roku nowo wybrani radni oraz wójt gminy Zbiczno Magdalena Golubska złożyli uroczyste ślubowanie. W trakcie trwania obrad w trybie tajnym jednogłośnie wybrano przewodniczącego Rady, którym został Radosław Stawski. Również w trybie tajnym wybrano wiceprzewodniczących Rady Gminy Zbiczno – Andrzeja Krukowicza i …

Więcej I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Zbiczno w kadencji 2018-2023

Do góry