– 2019 – luty

Z dniem 1 marca 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym.
Kto może otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające?
Co do zasady prawo do świadczenia mogą uzyskać kobiety – matki, które urodziły i wychowały bądź wychowały co najmniej czwórkę dzieci, po osiągnięciu wieku 60 lat.
Ojciec, który wychował co najmniej czwórkę dzieci, będzie mógł skorzystać z prawa do tego świadczenia po osiągnięciu wieku …

Więcej Rodzicielskie świadczenie uzupełniające – MAMA 4 PLUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 01 marca 2019 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.
Od 01 marca 2019 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 3 404 zł 70 gr,

130% tego wynagrodzenia, tj. 6 322 zł 90 gr.

Nowe kwoty miesięcznego …

Więcej Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 01 marca 2019 r.

Urząd Gminy w Zbicznie informuje, że od dnia 04 marca 2019 r. będzie można składać wnioski na nowy e-dowód, czyli dowód osobisty z warstwą elektroniczną. E-dowód ma być formą potwierdzania tożsamości osoby i jej obywatelstwa, daje możliwość składania
podpisu elektronicznego oraz dostępu do usług w administracji i służbie zdrowia.

Ustawowo określone na dzień 4 marca 2019 r …

Więcej Od marca zaczynają obowiązywać nowe e-dowody osobiste – informacja

ZJAWISKO: Oblodzenie
STOPIEŃ ZAGROŻENIA:  1
OBSZAR: województwo kujawsko-pomorskie
WAŻNOŚĆ: od godz. 19:00 dnia 21.02.2019 do godz. 09:00 dnia 22.02.2019
PRZEBIEG: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -5 st.C do -3 st. C. Temperatura przy gruncie do -6 st. C. Uwaga: ŚLISKO !
ŹRÓDŁO INFORMACJI: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni za pośrednictwem WCZK w …

Więcej OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE – OBLODZENIE

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza XIX edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Ideą konkursu jest promowanie interesujących przedsięwzięć gospodarczych, innowacyjnych rozwiązań, działań na rzecz ograniczenia skutków niekorzystnych zmian klimatu, włączenia społecznego, a także aktywizacji lokalnych społeczności.
Zgłoszenia konkursowe należy składać do Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie w terminie do …

Więcej Ogólnopolski Konkurs „Sposób na sukces”

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych.
Od 2003 r. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Od 2018 roku współorganizatorem jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
XVII Ogólnokrajowy Konkurs …

Więcej Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Do góry