– 2019 – maj

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 czerwca 2019 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.
Od 1 czerwca 2019 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 3 465 zł 70 gr

130% tego wynagrodzenia, tj. 6 436 zł 30 gr

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące …

Więcej Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 czerwca 2019 r

Dwa srebrne medale za „Zasługi dla Obronności Kraju” przyznał Minister Obrony Narodowej rodzicom z gminy Zbiczno, których przynajmniej troje dzieci pełniło wzorowo czynną służbę wojskową. Odznaczenia wręczone zostały, w czwartek 30 maja podczas uroczystości zorganizowanej przez Urząd Gminy w Zbicznie oraz Wojskową Komendę Uzupełnień w Brodnicy.
Srebrnymi medalami, które wręczył Wojskowy Komendant Uzupełnień w Brodnicy ppłk …

Więcej Medale za „Zasługi dla Obronności Kraju”

Rozstrzygnięcie II pisemnego przetargu na sprzedaż traktorka Mitsubishi MT285 wraz z osprzętem odbędzie się 7 czerwca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Zbiczno o godz. 10.15.
Więcej informacji na temat przetargu wraz z załącznikami na stronie BIP pod linkiem: http://gm-zbiczno.rbip.mojregion.info/ogloszenie-nr-512019-wojta-gminy-zbiczno-z-dnia-28-maja-2019-roku-o-pisemnym-przetargu-nieograniczonym-na-sprzedaz-skladnikow-majatku-ruchomego-gminy-zbiczno/

Więcej Ogłoszenie o II pisemnym przetargu na sprzedaż traktorka Mitsubisgi MT285 wraz z osprzętem

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o zbliżającym się terminie na złożenie w Kasie zaświadczenia albo oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.
Zgodnie przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnik lub domownik kontynuujący podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników przy równoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalność gospodarczej zobowiązany jest do dnia 31 maja …

Więcej Informacja dla rolników i domowników, którzy podlegając ubezpieczeniu w KRUS dodatkowo prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą

 

W związku z koniecznością wykonania niezbędnych prac eksploatacyjnych przez Energa-Operator S.A., w środę (29 maja) nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla stacji Zbiczno 1. Przez brak prądu, Urząd Gminy Zbiczno będzie pracował w ograniczonym zakresie.
Nie będzie możliwości pracy w kilku zakresach, m.in.:
– nie będzie działać kasa i referat podatkowy,
– interesant nie otrzyma zaświadczenia o …

Więcej Przerwa w dostawie energii elektrycznej dla stacji Zbiczno 1

Ochotnicze Hufce Pracy są instytucją państwową, której misją jest wspieranie młodzieży na drodze jej społecznego, zawodowego i emocjonalnego rozwoju. OHP umożliwia młodzieży mającej problemy edukacyjne kontynuowanie nauki w połączeniu z wykonywaniem pracy, za którą otrzymuje się wynagrodzenie. Kształcenie i egzaminy są bezpłatne.

Proces wychowawczy w OHP jest realizowany poprzez objęcie młodzieży programami profilaktycznymi, edukacyjnymi i resocjalizacyjnymi …

Więcej Kształcenie, rozwój osobisty i zawodowy w OHP

ZJAWISKO: Burze z gradem
STOPIEŃ ZAGROŻENIA:  1
OBSZAR: województwo kujawsko-pomorskie
WAŻNOŚĆ: od godz. 13:00 dnia 21.05.2019 do godz. 23:00 dnia 21.05.2019
PRZEBIEG: Prognozowana wysokość opadów do 25 mm, porywy wiatru do 80 km/h
ŹRÓDŁO INFORMACJI: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni za pośrednictwem WCZK w Bydgoszczy

Więcej OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE – BURZE Z GRADEM

Do góry