– 2019 – grudzień

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Zbiczno w 2020 r., znajduje się w zakładce: Jednostki Organizacyjne – Zakład Usług Komunalnych – Harmonogram wywozu odpadów w 2020 r. Bezpośredni link do wykazów: https://zbiczno.pl/harmonogram-wywozu-odpadow/

Więcej Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Zbiczno w 2020 r.

W dniu 10 grudnia 2019 r. w Urzędzie Gminy Zbiczno odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Członkowie zespołu omówili zagadnienia związane z przygotowaniem Gminy Zbiczno do sezonu zimowego 2019/2020. Kierownicy referatów oraz jednostek organizacyjnych przedstawili stan przygotowań do sezonu zimowego według kompetencji. Zaproszeni na posiedzenie przedstawiciele jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu …

Więcej Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W dniu 18.12.2019 r. została odebrana inwestycja pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 080260C w miejscowości Zbiczno”. W ramach zadania została przebudowana droga o długości 380 m i szerokości 5 m w technologii asfaltowej. Wykonawcą zadania była firma PDB Sp. z o.o. z Brodnicy, za kwotę 408.081,18 zł z czego 204.040,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków …

Więcej Przebudowa drogi gminnej w Zbicznie zakończona

W dniu 10 grudnia 2019 r. w Urzędzie Gminy Zbiczno odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Członkowie zespołu omówili zagadnienia związane z przygotowaniem Gminy Zbiczno do sezonu zimowego 2019/2020. Kierownicy referatów oraz jednostek organizacyjnych przedstawili stan przygotowań do sezonu zimowego według kompetencji. Zaproszeni na posiedzenie przedstawiciele jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu …

Więcej Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W dniu 18.12.2019 r. została odebrana inwestycja pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 080260C w miejscowości Zbiczno”. W ramach zadania została przebudowana droga o długości 380 m i szerokości 5 m w technologii asfaltowej. Wykonawcą zadania była firma PDB Sp. z o.o. z Brodnicy, za kwotę 408.081,18 zł z czego 204.040,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków rządowych …

Więcej Przebudowa drogi gminnej w Zbicznie zakończona

Do góry