– 2020 – styczeń

Gmina Zbiczno oczekuje na dostawę fabrycznie nowego ciągnika rolniczego New Holland T5.115 wraz z dodatkowym osprzętem. Dostarczy go firma Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PERKOZ Sp. z o.o. z Brodnicy za kwotę 244.770,00 zł, która wygrała ogłoszony przetarg. Silnik urządzenia ma moc 114 KM. Ciągnik wyposażony jest m.in. w ładowacz czołowy o udźwigu 1600 kg ze zintegrowanym joystickiem …

Więcej Gmina Zbiczno zakupiła nowy ciągnik rolniczy wraz z osprzętem

Celem projektu jest uświadomienie młodym ludziom jaka rolę w życiu każdego człowieka  pełnią ubezpieczenia społeczne. W trakcie realizacji projektu uczniowie poznają podstawy  obowiązującego systemu ubezpieczeń społecznych, obowiązki i prawa ubezpieczonych, płatników i świadczeniobiorców a także na jakie świadczenia mogą liczyć osoby ubezpieczone. Dzięki udziałowi w projekcie edukacyjnym młodzi ludzie nabywają kompetencje społeczne, takie jak komunikacja …

Więcej Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza do projektu edukacyjnego pod nazwą „Projekt z ZUS” skierowanego dla uczniów szkół podstawowych

Centrum Rozwoju Lokalnego kontynuując swoją misję edukacyjną w tak ważnym obszarze jak bezpieczeństwo, we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Zawierciu przygotowało materiał filmowy zawierający 10 porad dotyczących bezpieczeństwa dzieci podczas zimowego wypoczynku. Adresatami przygotowanego materiału są rodzice. Film powstał w ramach organizowanej przez Centrum Rozwoju Lokalnego, objętej honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, ogólnopolskiej akcji …

Więcej Ogólnopolska akcja edukacyjna „Dzieci uczą rodziców”

W niedzielę, 19 stycznia uroczystą mszą św. za Ojczyznę w Zbicznie, rozpoczęto gminne obchody powrotu gminy Zbiczno i Pomorza do Wolnej Polski. Po nabożeństwie, dalsze uroczystości na które przybyli m.in. władze gminy, samorządowcy, dyrektorzy placówek, druhowie OSP, sołtysi, przedstawiciele organizacji oraz mieszkańcy gminy Zbiczno, przeniosły się do sali audytoryjnej Zespołu Szkół w Zbicznie. W części …

Więcej Gminne obchody 100 rocznicy powrotu gminy Zbiczno i Pomorza do Wolnej Polski

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że – jako płatnik emerytur i rent – zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387 ze zm.), zwanej dalej ustawą, zobowiązana jest do pobierania comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych świadczeń.
Zasady dotyczące potrącania zaliczek na podatek dochodowy dostępne są na stronie: https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/swiadczenia/swiadczenia-z-ubezpieczenia-emerytalno-rentowego/zasady-potracania-zaliczek-na-podatek-dochodowy-2019/

Informacja przekazana za …

Więcej Zasady potrącania zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie zdrowotne z emerytur i rent rolniczych w 2020 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 9 stycznia zainaugurowała dziesiątą – jubileuszową edycję konkursu plastycznego dla dzieci „Bezpiecznie na wsi”, kierowanego do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich.
Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Tegoroczna edycja przebiegać będzie pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” i ma zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników, związanych …

Więcej X Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” rozpoczęty

Do góry