– 2020 – marzec

Szanowni Rolnicy/Mieszkańcy wsi.
W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rekomenduje podjęcie następujących działań, mających na celu ochronę Waszego zdrowia i życia: 

Zamknijcie swoje siedliska/domostwa przed osobami z zewnątrz, zamieśćcie na bramach gospodarstwa, w widocznym miejscu, informację o zakazie wstępu na teren posiadłości bez uprzedzenia i wyraźnej Waszej  zgody – Wskazane jest …

Więcej Koronawirus COVID-19. Jak się chronić przed zarażeniem w gospodarstwie rolnym?

Nie zamykajmy targowisk i bazarów – apel ministra rolnictwa do samorządów:
– W trosce o umożliwienie konsumentom dostępu do dobrej, polskiej żywności, zachowanie bytu rolników i sprzedawców apeluję do samorządów o niezamykanie targowisk i bazarów. Uważajmy na siebie i innych, ale też wspierajmy się – zaapelował dziś minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.
Wdrożone w życie przepisy, ograniczające przebywanie poza miejscem zamieszkania, dopuszczają możliwość robienia zakupów spożywczych i dotarcie do pracy …

Więcej Apel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 8 marca 2020 r. zmieniła się wysokość zasiłku chorobowego za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy.
Zasiłek chorobowy w wysokości 15 zł przysługuje ubezpieczonemu, który jest niezdolny do pracy z powodu zakażenia lub choroby układu oddechowego oznaczonych w zaświadczeniu lekarskim jako U07.1 COVID-19, zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych. Wyższy zasiłek chorobowy – 15 …

Więcej KRUS: Wyższy zasiłek chorobowy w związku z COVID-19

Zgłaszanie kandydatów
na członków obwodowych komisji wyborczych
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 

Wójt Gminy Zbiczno Magdalena Golubska informuje co następuje:
W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 i 522), tj. z uwagi na ogłoszenie na …

Więcej Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Jeśli odbywasz kwarantannę w domu, czyli jesteś zdrowy, ale miałeś kontakt z osobą chorą lub właśnie wróciłeś z zagranicy – bezwzględnie stosuj się do poniższych zaleceń przez 14 dni.

Nie opuszczaj terenu swojego gospodarstwa. Możesz zajmować się inwentarzem na jego terenie. Możesz uprawiać swoje pole.Według dostępnej wiedzy choroba nie przenosi się z człowieka na zwierzęta gospodarskie …

Więcej Informacja dla rolników poddanych kwarantannie domowej w związku z Covid-19

logo UE EFRR

W dniu 23 marca podczas sesji Rady Gminy zostały zabezpieczone dodatkowe środki z naszego budżetu na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Brzezinkach”, co umożliwiło rozstrzygnięcie ogłoszonego wcześniej przetargu nieograniczonego. Najniższą cenę 253.933,35 zł zaoferowała firma Zakład Usług Ogólnobudowlanych Mariusz Chachulski ze Zbiczna. Zadanie polegające przede wszystkim na ociepleniu stropodachu, wymianie stolarki drzwiowej …

Więcej Już wkrótce termomodernizacja świetlicy w Brzezinkach

Informujemy, iż zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej, szkoły podstawowe i przedszkola na terenie naszej gminy są w dalszym ciągu zamknięte, na okres do 10 kwietnia. Mimo to, podobnie jak w innych szkołach nauka odbywa się zdalnie. Nauczyciele kontaktują się z Państwem poprzez dziennik elektroniczny i do nauki wykorzystywane są platformy edukacyjne.

Przedszkola gminne w Pokrzydowie …

Więcej Nauka w szkołach i wyniki rekrutacji do przedszkoli

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie informuje, że w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, biorąc pod uwagę zminimalizowanie możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa, wprowadza załatwianie spraw i udzielanie informacji wyłącznie telefonicznie, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, aż do odwołania.

Prosimy Państwa o kontakt z POWIATOWYM ZESPOŁEM DORADZTWA ROLNICZEGO w Brodnicy drogą mailową: …

Więcej Rolniku masz sprawę zadzwoń lub wyślij e-mail!

logo KSOW

Sekretariat Regionalny KSOW ogłosił konkurs na organizację imprez plenerowych na terenach wiejskich z naszego województwa.

Celem konkursu jest aktywizacja stowarzyszeń i instytucji do działania partnerskiego podczas organizacji lokalnych imprez, upowszechniających przykłady nowatorskich rozwiązań i promujących dobre praktyki zrealizowane w ramach projektów sfinansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Zaplanowane imprezy należy przeprowadzić w soboty i/lub niedziele, pomiędzy …

Więcej Konkurs na organizację imprez plenerowych „Wieś na weekend 2020”

logo Europejskiego Funduszu Społecznego

W dniu 20 marca 2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Młodzi naukowcy”, który realizowany będzie w Szkole Podstawowej w Pokrzydowie. Zakłada on stworzenie i wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej wraz zapleczem, w której znajdą się liczne pomoce naukowe, przydatne podczas zajęć z biologii, chemii, matematyki, czy przyrody. Zakupione przedmioty umożliwią uatrakcyjnienie prowadzonych zajęć np.poprzez …

Więcej Dofinansowanie dla projektu „Młodzi naukowcy”

Do góry