– 2020 – czerwiec

KRUS - logo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że do 12 lipca 2020 r. wydłużony został okres na który przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika.
Zasiłek opiekuńczy przysługuje na dotychczasowych zasadach – w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 – ubezpieczonym rolnikom i domownikom z powodu konieczności …

Więcej Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS do 12 lipca 2020 r.

KRUS - logo

Po przerwie związanej z zagrożeniem epidemicznym wznowiona zostaje działalność rehabilitacyjna Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS.
Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego turnusy odbywają się z zachowaniem rygorów sanitarno-epidemiologicznych.
Warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia przez rolnika rehabilitacji leczniczej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego nie wcześniej niż 6 …

Więcej Centra Rehabilitacji Rolników KRUS wznawiają działalność

ZJAWISKO: SILNY DESZCZ Z BURZAMI
STOPIEŃ ZAGROŻENIA:  1
OBSZAR: kujawsko-pomorskie
WAŻNOŚĆ: od godz. 09:00 dnia 29.06.2020 r. do godz. 21:00 dnia 29.06.2020 r.
PRZEBIEG: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności Ostrzeżenia – miejscami do 30 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 70 …

Więcej OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE – SILNY DESZCZ Z BURZAMI

ZJAWISKO: BURZE Z GRADEM
STOPIEŃ ZAGROŻENIA:  1
OBSZAR: kujawsko-pomorskie
WAŻNOŚĆ: od godz. 14:00 dnia 28.06.2020 r. do godz. 24:00 dnia 28.06.2020 r.
PRZEBIEG: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA ZJAWISKA: 80 %
ŹRÓDŁO INFORMACJI: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni

Więcej OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE – BURZE Z GRADEM

ZJAWISKO: BURZE Z GRADEM
STOPIEŃ ZAGROŻENIA:  1
OBSZAR: kujawsko-pomorskie
WAŻNOŚĆ: od godz. 19:00 dnia 26.06.2020 r. do godz. 24:00 dnia 26.06.2020 r.
PRZEBIEG: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA ZJAWISKA: 80 %
ŹRÓDŁO INFORMACJI: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni

Więcej OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE – BURZE Z GRADEM

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.
 Kto może otrzymać pomoc?

Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
–  Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć …

Więcej Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Wnioski o wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej, w tym o świadczenie postojowe
i zwolnienie z obowiązku opłacania składek, a także o dodatek solidarnościowy – można składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE). Takie zmiany wprowadziła tarcza antykryzysowa 4.0.
Podpisana Tarcza Antykryzysowa 4.0. wprowadziła m.in. zmiany w sposobie składania wniosków o wsparcie w …

Więcej Wnioski o tarczę można składać tylko drogą elektroniczną

Dodatek solidarnościowy w wysokości 1400 zł miesięcznie mogą otrzymać osoby, które po 15 marca 2020 roku, w następstwie epidemii koronawirusa, straciły pracę lub po tym terminie ich umowa na czas określony zakończyła się. Nowe świadczenie można otrzymać za 3 miesiące od 1 czerwca do 31 sierpnia, ale nie wcześniej niż od miesiąca, w którym osoba …

Więcej Można już składać wnioski o dodatek solidarnościowy

Mając na uwadze docierające do nas informacje w sprawie nieprawidłowego stosowania środków ochrony roślin przez rolników tj. dokonywanie oprysków w godzinach największej aktywności pszczół, uprzejmie przypominamy, jakie obowiązują w tym zakresie przepisy. Poprzez niewłaściwe dokonywanie oprysków giną pszczoły, które w głównej mierze odpowiadają za zapylanie roślin. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z …

Więcej Komunikat dotyczący zasad robienia oprysków

Mieszkańcy Gminy Zbiczno, którzy są zainteresowani uzyskaniem dofinansowania z programu ,,Czyste powietrze’’ na wymianę m. in. przestarzałego kotła oraz ocieplenie budynku, wymianę drzwi i okien mogą uzyskać bliższe informacje w siedzibie Urzędu. Pomoc udzielana jest we wtorki od godz. 9.00 do 12.00, pokój nr 9, II piętro. Szczegółowe informacje dotyczące programu są dostępne poniżej
https://portal.wfosigw.torun.pl/wymagana-dokumentacja

Więcej Skorzystaj z programu „Czyste powietrze”

Do góry