– 2021 – październik

Urząd Gminy Zbiczno informuje, że 5 listopada br. (piątek) sprawy związane z dowodami osobistymi będzie można załatwić jedynie do godziny 11:30. Skrócenie czasu obsługi spowodowane jest wprowadzeniem nowych regulacji prawnych oraz wdrożeniem nowych rozwiązań technicznych z zakresu dowodów osobistych.

Rozwiązania dotyczące nowych dowodów osobistych wynikają z dostosowania prawa polskiego do wymogów prawa unijnego.
Od 7 listopada br …

Więcej Informacja dotycząca dowodów osobistych

ZJAWISKO: SILNY WIATR
STOPIEŃ ZAGROŻENIA:  1
OBSZAR: powiat brodnicki
WAŻNOŚĆ: do godz. 10:00 dnia 22.10.2021 r. do godz. 20:00 dnia 22.10.2021 r.
PRZEBIEG: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 90 km/h, z południowego-zachodu i zachodu.
UWAGI: Brak.

PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA ZJAWISKA: 80 %
ŹRÓDŁO INFORMACJI: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

Więcej OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE – SILNY WIATR

ZJAWISKO: SILNY WIATR
STOPIEŃ ZAGROŻENIA:  2
OBSZAR: powiat brodnicki
WAŻNOŚĆ: do godz. 13:07 dnia 21.10.2021 r. do godz. 20:00 dnia 21.10.2021 r.
PRZEBIEG: Obserwuje się i nadal prognozuje się występowanie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 100 km/h, z południa i południowego zachodu.
UWAGI: Podniesiono stopień ostrzeżenia.

PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA ZJAWISKA: 85 %
ŹRÓDŁO INFORMACJI: IMGW-PIB Biuro …

Więcej OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE – SILNY WIATR

W związku z wejściem w życie Uchwały Nr XXXVI/257/2021 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 września 2021 roku w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowościach Zbiczno i części Żmijewka publikujemy adresy instytucji publicznych – jednostek organizacyjnych Gminy Zbiczno oraz obiektów użyteczności publicznej, które mają siedzibę na obszarze miejscowości Zbiczno:

Wykaz instytucji oraz obiektów użyteczności publicznej na …

Więcej Zmiana adresów jednostek organizacyjnych Gminy Zbiczno oraz obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Zbiczno

Przypominamy, że w Urzędzie Gminy istnieje możliwość zamówienia tabliczki adresowej na budynek. Zgodnie z ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, właściciele nieruchomości zabudowanych są zobowiązani umieścić na nieruchomości, w widocznym miejscu, tabliczkę z numerem porządkowym posesji oraz nazwą miejscowości. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, oznakowanie z numerem porządkowym umieszcza się również …

Więcej Tabliczki z numerem porządkowym

Centrum Projektów Polska Cyfrowa rozpoczęło nabór wniosków o granty na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. Wniosek składany będzie przez Gminę Zbiczno na podstawie oświadczeń rodziców/opiekunów prawnych, bądź uczniów pełnoletnich.

Program obejmuje dzieci rodzin (w linii prostej, tj. rodziców, dziadków, pradziadków/opiekunów prawnych), których krewny pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości objętej PPGR

Oświadczenia o udziale w projekcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych można składać w kancelarii Urzędu Gminy Zbiczno (parter, pok. 5) w terminie od 15 października 2021 r. do 29 października 2021 r. w godzinach pracy urzędu.

Zgodnie z postanowieniami programu dziecko, które otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy nie może aplikować w obecnym naborze.

Uwaga: W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Gminy Zbiczno kwota przyznana na finansowanie zakupu sprzętu komputerowego nie wystarczy do objęcia wsparciem wszystkich wnioskujących, kryterium na podstawie którego dokonamy wyboru będzie kolejność zgłoszeń wniosków do kancelarii Urzędu Gminy Zbiczno.

Zgodnie z informacją Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o/Bydgoszcz projekt obejmuje pracowników zlokalizowanych na terenie Gminy Zbiczno państwowych gospodarstw rolnych:

https://gm-zbiczno.rbip.mojregion.info/wp-content/uploads/sites/180/2021/10/Zgoda-na-przetwarzanie-danych.pdfWymagane dokumenty:

1. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego – które będzie podstawą do złożenia wniosku przez gminę;
2. Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność – które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę;
3. W razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR, należy je dołączyć go do powyższego oświadczenia;
4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Pliki do pobrania:

1. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego (wersja edytowalna w MS WORD)

2. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego (wersja PDF)

3. Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność (wersja edytowalna w MS WORD)

4. Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność (wersja PDF)

5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wersja edytowalna w MS WORD)

6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wersja PDF)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie Magdalena Ostrowska informuje, że w dniu 24 września 2021 r. podpisała umowę o współpracy z Bankiem Żywności w Grudziądzu w sprawie dystrybuowania żywności w ramach działań przeciw marnowaniu żywności dla osób korzystających z pomocy społecznej. GOPS w Zbicznie będzie informował o możliwości odbioru żywności, którą będzie pozyskiwał ze …

Więcej Współpraca GOPS z Bankiem Żywności

Do góry