– 2021 – grudzień

Uwaga: Informacja dotyczy osób, których krewni w linii prostej zatrudnieni byli w PPGR i zamieszkiwali poza obszarem gminy Zbiczno.

Pełnoletni uczniowie szkół średnich oraz rodzice/opiekunowie prawni uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zbiczno, którzy złożyli oświadczenia związane z udziałem w programie Granty PPGR proszeni są o dostarczenie do kancelarii Urzędu Gminy Zbiczno dokumentów poświadczających miejsce zamieszkania pracowników PGR w okresie pracy w danym gospodarstwie (np. zaświadczenie o zameldowaniu w okresie pracy w PGR lub zaświadczenie o historii adresów w okresie pracy w PGR, inny dokument poświadczający zamieszkanie pracownika na obszarze miejscowości, w której znajdował się PGR w okresie zatrudnienia w państwowym gospodarstwie).

Dokumenty należy dostarczyć do kancelarii Urzędu Gminy Zbiczno najpóźniej do dnia 12 stycznia 2022 roku do godziny 12.00. Istnieje możliwość dostarczenia dokumentów drogą elektroniczną na adres kancelaria@zbiczno.pl lub na adres elektronicznej skrytki podawczej ePUAP.

ZJAWISKO: MARZNĄCE OPADY
STOPIEŃ ZAGROŻENIA:  1
OBSZAR: powiat brodnicki
WAŻNOŚĆ: do godz. 20:00 dnia 28.12.2021 r. do godz. 15:00 dnia 29.12.2021 r.
PRZEBIEG: Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.
UWAGI: Brak

PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA ZJAWISKA: 80 %
ŹRÓDŁO INFORMACJI: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 

AKTUALIZACJA OSTRZEŻENIA:

Przedłużono ważność ostrzeżenia do godz. 21:00 dnia 29.12.2021 r.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%.

Więcej OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE – MARZNĄCE OPADY

Do 31 grudnia osoby, które otrzymują równocześnie emeryturę z ZUS i KRUS, czy osoby samotnie wychowujące małoletnie dziecko, osiągające dochody z pracy i z renty rodzinnej, powinny złożyć wniosek o niestosowanie kwoty zmniejszającej podatek przy emeryturze czy rencie. Jest to niezbędne, by w rozliczeniu podatku za 2022 rok nie powstała niedopłata podatku w kwocie do …

Więcej Pobierasz podwójne świadczenie- złóż wniosek do ZUS, by nie zwracać podatku

ZJAWISKO: OBLODZENIE
STOPIEŃ ZAGROŻENIA:  1
OBSZAR: powiat brodnicki
WAŻNOŚĆ: do godz. 14:00 dnia 20.12.2021 r. do godz. 20:00 dnia 20.12.2021 r.
PRZEBIEG: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -2°C do 0°C. Temperatura minimalna przy gruncie od -3°C do -1°C. W dalszym okresie utrzyma …

Więcej OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE – OBLODZENIE

W związku ze wejściem w życie Uchwały Rady Gminy Zbiczno :
https://gm-zbiczno.rbip.mojregion.info/uchwala-nr-xxxviii2862021-rady-gminy-zbiczno-z-dnia-24-listopada-2021-roku-w-sprawie-regulaminu-dostarczania-wody-i-odprowadzania-sciekow-na-terenie-gminy-zbiczno/

warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej od 20 grudnia 2021 wydawać będzie Zakład Usług Komunalnych ul. Młyńska 6, 87-305 Zbiczno.

Więcej Informacja o wydawaniu warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

logo wfoś

Gmina Zbiczno uzyskała dotację w wysokości 157.500,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie pn. “Ogólnopolski Program Finansowania Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest”. W ramach zadania planowane jest unieszkodliwienie 300 Mg odpadów niebezpiecznych zawierających azbest

Więcej “Ogólnopolski Program Finansowania Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest”

Jak co roku emeryci i renciści, których termin płatności świadczenia przypada na 25 grudnia, otrzymają emerytury i renty jeszcze przed świętami. Do końca grudnia pieniądze otrzymają także osoby, których termin wypłaty świadczenia przypada na 1 stycznia.

Osoby, które powinny otrzymać swoje świadczenie 25 grudnia i 1 stycznia otrzymają pieniądze jak zwykle z wyprzedzeniem. Emerytury i …

Więcej ZUS wypłaci emerytury i renty przed świętami

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnieni w drugiej połowie stycznia 2022 roku specjalny kalkulator, który pomoże obliczyć składkę zdrowotną.
Ustawa tzw. Polskiego Ładu wprowadziła zmiany w zasadach ustalania podstawy wymiaru oraz wysokości należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność. Za okres od stycznia 2022 r. przedsiębiorcy będą ją musieli obliczać od przychodu lub dochodu w zależności …

Więcej ZUS udostępni przedsiębiorcom specjalny kalkulator

Do góry