– 2022 – marzec

Już od 1 kwietnia ZUS zacznie przyjmować elektroniczne wnioski o dofinansowanie  pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Dofinansowanie wyniesie do 400 zł miesięcznie na dziecko, które nie jest objęte Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym.

Od początku roku rodzice mogą ubiegać się o rodzinny kapitał opiekuńczy na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie, w wieku …

Więcej Wnioski o żłobkowe od 1 kwietnia

Gmina Zbiczno realizuje zadanie pn. “Przebudowa z rozbudową części drogi gminnej nr 080216C w miejscowości Zbiczno”, dofinansowane w kwocie 330.781,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zadanie polega na przebudowie z rozbudową części drogi gminnej nr 080216C w miejscowości Zbiczno o nawierzchni z betonu asfaltowego. Inwestycja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu użytkowników drogi, poprawę …

Więcej “Przebudowa z rozbudową części drogi gminnej nr 080216C w miejscowości Zbiczno”

Urząd Gminy Zbiczno, w związku z obowiązkiem ewidencjonowania szamb/przydomowych oczyszczalni ścieków przez Gminę oraz niewywiązywaniu się przez część mieszkańców z obowiązku regularnego opróżniania zbiorników na nieczystości płynne, informuje co następuje.
          Zgodnie z ustawą prawo budowlane wykonanie przydomowej oczyszczalni o wydajności do 7,50 m3 oraz zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe do 10 m3 wymaga zgłoszenia do …

Więcej Szamba i oczyszczalnie ścieków ponawiamy kontrole

Wyjazdowe usługi konsularne dla obywateli Ukrainy w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim.
WAŻNE! Do wiadomości obywateli Ukrainy!
Konsulat Ukrainy w Gdańsku inicjuje wyjazdowe usługi konsularne dla obywateli Ukrainy w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim. W ramach wyjazdowych usług konsularnych obywatele Ukrainy będą mogli zwrócić się w następujących kwestiach:
🔹 przedłużenie ważności paszportu zagranicznego,
🔹 wpisanie informacji o …

Więcej Informacja Konsulatu Generalnego Ukrainy w Gdańsku o możliwości uczestnictwa w wyjazdowych usługach konsularnych

Tegoroczny Dzień Kobiet na terenie gminy panie mogły świętować w świetlicach w Brzezinkach, w Cichem, w Zbicznie, w Najmowie, w Sumowie, w Sumówku oraz w Pokrzydowie. Wśród życzeń, upominków i kwiatów nie zabrakło refleksji i hołdu dla ofiar toczącej się wojny na Ukrainie.

1.03 w świetlicy GOKSiR w Brzezinkach odbyło się spotkanie z okazji święta Dnia …

Więcej Jak świętowano Dzień Kobiet w Brzezinkach, Cichem, Zbicznie, Najmowie, Sumowie, Sumówku oraz Pokrzydowie

W sekcji “Informacje dla obywateli Ukrainy” znajdują się nowe ulotki zawierające informacje istotne dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ulotki zostały opracowane w 4 językach: polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim. Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi informacjami.

Link do publikacji

 

Więcej Nowe informacje dla obywateli Ukrainy

KRUS - logo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 10 marca 2022 r., od dnia 9 marca 2022 r. obowiązuje nowa stawka odsetek za zwłokę w wysokości 10% kwoty zaległości w stosunku rocznym.
.
Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Więcej Informacja o nowej obowiązującej stawce odsetek za zwłokę

KRUS - logo

Od 24 lutego 2022 r. obowiązują przepisy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, które przewidują możliwość zawierania umowy o pomocy przy zbiorach z pomocnikami rolnika będącymi obywatelami Ukrainy na wydłużony niż dotychczas okres tj. na okres ich legalnego pobytu na terytorium Polski.
Możliwość taka przysługuje jedynie obywatelom Ukrainy …

Więcej Ważne zmiany dotyczące umów o pomocy przy zbiorach zawieranych z obywatelami Ukrainy

Serwis Agro-Market24.pl   został stworzony, aby pomóc producentom rolnym w dotarciu do odbiorców na swoje produkty. Zachęcamy również osoby fizyczne do kupowania bezpośrednio od rolników. W ten sposób, wspólnie możemy wspierać polskie rolnictwo. Korzystanie z portalu jest bezpłatne.

Więcej informacji na stronie https://agro-market24.pl/

Więcej Wsparcie producentów rolnych

Do góry