– 2022 – kwiecień

W związku z sygnałami o pojawieniu się wilków w okolicy domostw na terenie Gminy Zbiczno oraz licznymi pytaniami, co robić w sytuacji spotkania z tymi drapieżnikami, przypominam, iż w przypadku gatunków chronionych (a do nich należą wilki) kompetentnymi organami są Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. W celu zabezpieczenia naszych …

Więcej Informacja nt. wilków

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą sprzedaży działek pod zabudowę mieszkaniową i usługową w miejscowości Zbiczno. Poniżej znajduje się treść ogłoszenia wraz z mapą sytuacyjno – poglądową ze wskazaniem działek przeznaczonych do sprzedaży.

https://youtu.be/tM3Jaa9Hp2M

Więcej Ogłoszenie nr 360/2022 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 marca 2022 roku o II ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno

Zapraszamy do zapoznania się z filmem promującym tereny inwestycyjne oraz działki pod budownictwo mieszkaniowe i działalność usługową w miejscowości Zbiczno.

 

https://zbiczno.pl/ogloszenie-nr-360-2022-wojta-gminy-zbiczno-z-dnia-14-marca-2022-roku-o-ii-ustnym-przetargu-na-sprzedaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-zbiczno/

Więcej Film promujący tereny inwestycyjne oraz działki na sprzedaż w miejscowości Zbiczno

Gmina Zbiczno w ramach działań zapisanych w „Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbiczno w 2022 roku” dofinansowuje właścicielom psów i kotów 50% kosztów zabiegów sterylizacji i kastracji (nie więcej niż 100 zł brutto na jedno zwierzę) do dwóch sztuk zwierząt rocznie. Dofinansowanie przysługuje właścicielom zwierząt zamieszkującym na stałe …

Więcej Dofinansowanie do zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów

W związku z obowiązywaniem ustawy o gatunkach obcych, osoby przetrzymujące rośliny i zwierzęta należące do inwazyjnych gatunków obcych (IGO) powinny sprawdzić czy posiadają ważne zezwolenia. Z nowymi przepisami powinni zapoznać się też posiadacze zapasów IGO – np. osoby prowadzące sklepy zoologiczne czy ogrodnicze.
Za naruszanie przepisów dotyczących IGO grożą wysokie kary, dlatego Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska …

Więcej Uwaga! Ważne informacje ws. inwazyjnych gatunków obcych. Grożą wysokie kary

Gmina Zbiczno zrealizowała zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami do długości 1,000 km, w obrębie geodezyjnym: Sumówko dz. nr 139/1, 139/2, 149/5, 149/7, 150, 151/3, 157/4” dofinansowane w kwocie 94.000,00 zł ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji …

Więcej Modernizacja drogi dojazdowej w Sumówku

UWAGA: Aktualizacja informacji

Konsulat Generalny Ukrainy w Gdańsku przygotował dla obywateli Ukrainy spotkania z Konsulem Generalnym Ukrainy w województwie kujawsko-pomorskim, podczas których będzie można uzyskać pomoc w kwestii paszportów i innych dokumentów:
– w Bydgoszczy zaplanowana dwa spotkania w dniach 6 i 7 kwietnia br. w godz. 9:00 – 16:00 w siedzibie Konsulatu Honorowego Ukrainy przy Regionalnym …

Więcej Informacja Konsulatu Generalnego Ukrainy w Gdańsku

Do góry