– 2022 – maj

Informujemy, że rozpoczynamy przekazywanie sprzętu komputerowego w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Łącznie na obszarze gminy Zbiczno pozytywnie zakwalifikowanych zostało 135 uczniów szkół różnych typów, uprawnionych do otrzymania komputera przenośnego.

Odbiór poprzedzony zostanie zawarciem z rodzicem / opiekunem prawnym ucznia lub samym uczniem (jeżeli jest pełnoletni) umowy przekazania sprzętu komputerowego. Będziemy sukcesywnie kontaktować się telefonicznie i umawiać z Państwem na konkretną datę przekazania sprzętu. Podczas przekazywania komputerów nie będziemy stosować żadnych kryteriów wyróżniających. Komputery są opisane imionami i nazwiskami i będziemy je rozprowadzać według kolejności ułożenia w magazynie.

Zakładamy, że rozdamy Państwu od 10 do 15 komputerów dziennie. Po tym jak skontaktujemy się z Państwem prosimy pobrać z niniejszej strony FORMULARZ OSOBOWY PPGR, wydrukować i wypełnić danymi osobowymi osoby obdarowanej oraz osoby, która będzie w imieniu ucznia (nie dotyczy osób pełnoletnich) podpisywać umowę przekazania sprzętu. Prosimy aby udając się do Urzędu Gminy na podpisanie umowy zabrali Państwo ze sobą: – wypełniony formularz osobowy PPGR, – dowód osobisty, – w przypadku wątpliwości, w sytuacji gdy podczas rozmowy telefonicznej zostaniecie Państwo o to poproszeni jakikolwiek dokument potwierdzający, że mają Państwo prawo do reprezentowania osoby obdarowanej (skrócony akt urodzenia, dowód osobisty obdarowanego z imionami rodziców, odpis postanowienia Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora).

Prosimy o zapoznanie się w załączonymi umowami, w szczególności w umową przekazania sprzętu komputerowego i obowiązkami, jakie będą spoczywać na Państwu w związku z uzyskaniem sprzętu. Przypominamy, że komputery otrzymujecie Państwo NA WŁASNOŚĆ. Przez dwa kolejne lata (w czerwcu 2023 i 2024) będziecie Państwo zobligowani do złożenia oświadczenia, że sprzęt ten jest w Państwa posiadaniu i jest wykorzystywany na potrzeby edukacyjne Obdarowanego (w szczególności do edukacji zdalnej).

Uwagi o charakterze technicznym: Komputery mają zainstalowany system Windows 10 w wersji HOME. Aby go uruchomić należy przejść procedurę wstępnej konfiguracji systemu. Proces jest intuicyjny więc nie powinien sprawić problemu. Producent udostępnił stronę pomocy technicznej https://support.microsoft.com/pl-pl/windows Istnieje również możliwość podniesienia wersji i uzyskanie systemu Windows 11. Należy jednak rozważyć racjonalność przejścia na wyższą wersję systemu Windows.

Urząd Gminy Zbiczno nie świadczy pomocy technicznej w zakresie uruchomienia czy aktualizacji systemu Windows. Odbierając sprzęt przejmujecie Państwo odpowiedzialność za jego prawidłowe funkcjonowania. Komputery objęte są 48 miesięczną gwarancją. W przypadku stwierdzenia usterki gwarancyjnej prosimy o kontakt. Udostępnimy Państwu dokumenty gwarancyjne i/lub polisę ubezpieczeniową umożliwiające dokonanie zgłoszenia do właściwego podmiotu. Zgłoszenia dokonujecie Państwo we własnym zakresie (nam przekazując jedynie informację do wiadomości). Każdy komputer posiada numer seryjny (wpisany do umowy i protokołów przekazania). Prosimy o posługiwanie się ww. numerem podczas zgłaszania usterki.

Formularz osobowy_PPGR  

Wnioski o świadczenie wychowawcze 500 plus na nowy okres świadczeniowy można składać tylko do końca czerwca tego roku. Jeśli rodzic spóźni się i złoży wniosek po terminie, to świadczenie otrzyma od miesiąca złożenia wniosku. Wyjątek stanowią rodzice, którym urodziło się dziecko. Oni mają trzy miesiące na złożenie wniosku.

 Już od lutego rodzicie i opiekunowie mogą składać …

Więcej Nie zwlekaj ze złożeniem wniosku o świadczenie 500 plus !

Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zwraca się do mieszkańców gminy Zbiczno do wypełnienia ankiety na temat poziomu satysfakcji mieszkańców oraz do wyrażenia opinii na temat warunków życia w naszej gminie. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.
Ankieta dostępna pod linkiem https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=4253e7a6&&b=a8ed7e0a4&&c=b339d968

Więcej Ankieta poziomu satysfakcji mieszkańców

Do 30 czerwca 2022 r. właściciele lub zarządzający budynkami lub lokalami mają czas, by złożyć deklarację o źródłach ogrzewania.

Więcej informacji oraz deklaracje do pobrania na: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow
 

Więcej Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ogrzewania do 30 czerwca 2022 r.

ZJAWISKO: BURZE Z GRADEM
STOPIEŃ ZAGROŻENIA:  1
OBSZAR: powiat brodnicki
WAŻNOŚĆ: od godz. 11:00 dnia 30.05.2022 r. do godz. 21:00 dnia 30.05.2022 r.
PRZEBIEG: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Miejscami grad.
UWAGI: Brak

PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA ZJAWISKA: 70 %
ŹRÓDŁO INFORMACJI: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

Więcej OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE – BURZE Z GRADEM

ZJAWISKO: SILNY WIATR
STOPIEŃ ZAGROŻENIA:  1
OBSZAR: powiat brodnicki
WAŻNOŚĆ: od godz. 11:00 dnia 27.05.2022 r. do godz. 21:00 dnia 27.05.2022 r.
PRZEBIEG: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z zachodu. Miejscami burze.
UWAGI: Brak

PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA ZJAWISKA: 80 %
ŹRÓDŁO INFORMACJI: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

Więcej OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE – SILNY WIATR

Mamy, które zrezygnowały z pracy lub jej nie podjęły, aby wychowywać przynajmniej czwórkę dzieci i tym samym nie wypracowały choćby minimalnej emerytury, mogą liczyć na wsparcie finansowe. Jest nim  rodzicielskie świadczenie uzupełniające, potocznie nazwane świadczeniem „Mama 4 plus”.

Program „Mama 4 plus” funkcjonuje już od ponad 3 lat. Adresowany jest dla kobiet po 60 roku życia …

Więcej Mama 4 plus – emerytura za wychowanie co najmniej czwórki dzieci

Po urodzeniu lub przyjęcia dziecka na wychowanie mamy mogą liczyć na szereg świadczeń wypłacanych przez ZUS m.in. na zasiłek macierzyński czy rodzicielskie świadczenie uzupełniające, potocznie nazwane świadczeniem „Mama 4 plus”.

 Gdy rodzi się maluch, to zwykle zostaje z nim w domu mama. Jeśli jest objęta ubezpieczeniem chorobowym, może otrzymać zasiłek macierzyński. Jego długość uzależniona jest od …

Więcej Świadczenia z ZUS-u dla mam – nie tylko od święta

Organizatorami są Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
Idea przedsięwzięcia
Każdy region naszego kraju posiada swoją tradycję kulinarną i z myślą o kultywowaniu tych tradycji został stworzony ten konkurs. Jego celem jest zaprezentowanie przez uczestników potraw regionalnych, związanych z obszarem działalności danego koła.

Konkurs dedykowany jest Kołom Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszeniom skupiającym kobiety z …

Więcej Trwa przyjmowanie zgłoszeń do tegorocznej edycji konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”

ZJAWISKO: SILNY WIATR
STOPIEŃ ZAGROŻENIA:  2
OBSZAR: powiat brodnicki
WAŻNOŚĆ: od godz. 04:00 dnia 21.05.2022 r. do godz. 17:00 dnia 21.05.2022 r.
PRZEBIEG: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 90 km/h, z zachodu i północnego zachodu
UWAGI: Brak

PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA ZJAWISKA: 80 %
ŹRÓDŁO INFORMACJI: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

Więcej OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE – SILNY WIATR

Do góry