– 2022 – październik

System Monitoringu Suszy prowadzony przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach na terenie Gminy Zbiczno do szacowania strat w wyniku klęski suszy, która wystąpiła w pierwszym okresie raportowania (21.03.2022 do 20.05.2022r.)  kwalifikuje następujące rodzaje upraw na niżej wymienionych kategoriach gleb:

– kategoria gleby I (bardzo lekka — piasek luźny) — zboża ozime, zboża jare, truskawki …

Więcej Uwaga Rolnicy !

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o naborze nr 2/2022 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbicznie z dnia 15 września 2022 roku o naborze na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbicznie.
Treść ogłoszenia o naborze na stanowisko pracy

Więcej Nabór na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbicznie

Zgodnie z Zarządzeniem nr 344/2022 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 października 2022 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Zbiczno 31 październik 2022 roku (poniedziałek) ustalony został dodatkowym dniem wolnym od pracy dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Zbiczno.
W tym dniu (31 października) Urząd Gminy Zbiczno będzie nieczynny. Za utrudnienia …

Więcej 31 październik 2022 roku Urząd Gminy Zbiczno NIECZYNNY

Długie życie się opłaca. Wraz z setnymi urodzinami seniorzy mogą liczyć na wyjątkową premię za wiek. Od 1 marca br. dla nowych stulatków wynosi ona 4 944,79 zł brutto.
Każdy senior, który ukończył 100 lat, ma prawo do świadczenia honorowego. Wysokość tego świadczenia może być jednak różna. Wszystko zależy od tzw. kwoty bazowej, która obowiązuje …

Więcej Dodatkowa emerytura za wiek

Do góry