– 2022 – listopad

Projekt „Dostępna Gmina Zbiczno” realizowany przez Gminę Zbiczno w ramach ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w okresie 1.06.2022 r. -31.05.2023 r. Celem głównym realizowanego przedsięwzięcia grantowego jest poprawa do 31.05.2023 r. dostępności do usług publicznych świadczonych przez …

Więcej Dostępna Gmina Zbiczno

prąd logo

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz podmioty świadczące podstawowe usługi użyteczności publicznej, aby korzystać z energii elektrycznej w cenie 785 zł/MWh, w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2022 r., powinny złożyć do swojego sprzedawcy energii stosowne oświadczenie. Oświadczenie można składać w formie papierowej lub elektronicznej (tzn. plik opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem …

Więcej Koniec terminu na złożenie oświadczenia uprawniającego do obniżenia ceny energii elektrycznej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 listopada 2022 roku ogłoszony został nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem”.

Więcej informacji o pomocy znajduje się na stronie internetowej ARiMR: https://www.gov.pl/web/arimr/dzialanie-m17-zarzadzanie-ryzykiem—doplaty-do-skladek-ubezpieczenia-od-strat-spowodowanych-chorobami-zwierzat

Więcej Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem”

Do 23 listopada 2022 r. został wydłużony termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w zakresie wsparcia finansowego rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

Szczegółowe informacje o wprowadzonych zmianach w programie dla rodzin znajdą Państwo na stronie internetowej ARiMR: …

Więcej Pomoc dla rodzin rolniczych – zmiana w programie oraz wydłużenie terminu składania wniosków

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wypłaca zasiłku chorobowego z urzędu. Potrzebny jest wniosek.
Wystawione elektroniczne zwolnienie lekarskie automatycznie trafia do ZUS, na profil PUE ZUS pracodawcy i ubezpieczonego. Aby otrzymać zasiłek chorobowy, trzeba złożyć wniosek o jego wypłatę. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, osoby z nimi współpracujące, duchowni, a także osoby po ustaniu zatrudnienia wniosek o chorobowe …

Więcej ZUS wypłaci chorobowe tylko na wniosek

Niektórzy mogą znacznie szybciej przejść na emeryturę niż ogólnie obowiązujący powszechny wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn. Takie prawo mają m.in. nauczyciele, funkcjonariusze straży ochrony kolei, kierowcy autobusów, trolejbusów oraz motorniczy tramwajów w transporcie publicznym, o ile spełnią określone warunki. Lista zawodów uprawniająca do wcześniejszej emerytury nie jest taka długa …

Więcej Zapytaj eksperta o wcześniejszą emeryturę i rekompensatę

Wójt Gminy Zbiczno informuje, że Gmina Zbiczno przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych na zasadach określonych w Ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.
Wnioski o zakup mieszkańcy mogą składać od poniedziałku 7 listopada 2022 r.

Uprawniona do zakupu węgla jest osoba fizyczna wchodząca w skład gospodarstwa …

Więcej Sprzedaż węgla na preferencyjnych warunkach

Do góry