– 2022 – grudzień

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1952) w 2023 roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie dwa razy.

od 1 stycznia 2023 r., wysokość minimalnego wynagrodzenia …

Więcej Zmienia się wysokość minimalnej podstawy wymiaru miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej

ZJAWISKO: OPADY MARZNĄCE
STOPIEŃ ZAGROŻENIA:  1
OBSZAR: powiat brodnicki
WAŻNOŚĆ: od godz. 18:00 dnia 19.12.2022 r. do godz. 04:00 dnia 20.12.2022 r.
PRZEBIEG: Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu, powodujące gołoledź.
UWAGI: Brak.

PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA ZJAWISKA: 80 %
ŹRÓDŁO INFORMACJI: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

Więcej OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE – OPADY MARZNĄCE

Gmina Zbiczno realizuje zadanie pn. „Przebudowa oraz przebudowa z rozbudową dróg gminnych w technologii nawierzchni bitumicznej „, dofinansowane w kwocie 4.749.999,99 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zadanie polegać będzie na przebudowie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię ulepszoną bitumiczną. W przypadku zbyt wąskich pasów dróg przebudowa będzie wiązała się również …

Więcej „Przebudowa oraz przebudowa z rozbudową dróg gminnych w technologii nawierzchni bitumicznej”

Gmina Zbiczno realizuje zadanie pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Zbiczno wraz wyposażeniem oraz zakupem niezbędnego sprzętu”, dofinansowane w kwocie 4.749.999,99 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Przedmiotem inwestycji jest budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców Gminy Zbiczno, w celu stworzenia optymalnych warunków do selektywnej zbiórki odpadów …

Więcej „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Zbiczno wraz wyposażeniem oraz zakupem niezbędnego sprzętu”

Gmina Zbiczno realizuje zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych w technologii nawierzchni bitumicznej”, dofinansowane w kwocie 1.959.999,99 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Inwestycja polega na przebudowię trzech odcinków dróg gminnych:
1. Przebudowa części drogi gminnej nr 080203C w miejscowości Ciche,
2. Przebudowa części drogi gminnej nr 080217C Gaj-Grzmięca – Strzemiuszczek,
3. Przebudowa części drogi gminnej …

Więcej „Przebudowa dróg gminnych w technologii nawierzchni bitumicznej”

ZJAWISKO: OBLODZENIE
STOPIEŃ ZAGROŻENIA:  1
OBSZAR: powiat brodnicki
WAŻNOŚĆ: od godz. 19:00 dnia 08.12.2022 r. do godz. 09:00 dnia 09.12.2022 r.
PRZEBIEG: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników w trakcie i po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -4°C do -1°C, temperatura minimalna przy gruncie od -5°C do -2°C.
UWAGI: Brak.

PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA …

Więcej OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE – OBLODZENIE

Zapraszamy mieszkańców Gminy Zbiczno do udziału w pracach nad Strategią Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy poprzez wypełnienie poniższej ankiety.
Strategia będzie wykorzystywana w związku z wydatkowaniem środków UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027.
Niniejsza ankieta pomoże w przeprowadzeniu diagnozy Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy.
Celem badania jest poznanie Państwa opinii na …

Więcej Ankieta – Strategia OPPT

Do góry