– 2023 – marzec

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniu 20 kwietnia 2023 r. odbędzie się bezpłatne szkolenie, organizowane przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we współpracy z Kujawsko Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie w zakresie:

– uboju z konieczności,

– pozyskania mięsa na użytek własny,

– rzeźni rolniczych.

Szkolenie realizowane będzie w trybie on-line, skierowane jest do rolników oraz innych …

Więcej Bezpłatne szkolenie dla rolników

Niektóre kobiety pobierające okresową emeryturę kapitałową po osiągnięciu męskiego wieku emerytalnego, wynoszącego 65 lat będą miały z urzędu przeliczone świadczenie. Inne muszą złożyć wniosek. Na przeliczeniu mogą zyskać miesięcznie nawet kilkaset złotych.
Emerytura kapitałowa – dla kogo?
Kobiety, które urodziły się po 31 grudnia 1948 roku i były członkami OFE, po osiągnięciu wieku emerytalnego (60 lat) …

Więcej Emerytki, które były członkami OFE mogą zyskać miesięcznie nawet kilkaset złotych

Osoby, które mimo ukończonego wieku emerytalnego odłożyły decyzję o przejściu na świadczenie, będą mogły skorzystać z obecnie obowiązującej tablicy, o ile zakończą zatrudnienie do 30 marca 2023 r. i złożą wniosek o emeryturę do 31 marca 2023 r. Jeśli wniosek złożą później, to ZUS do wyliczenia emerytury przyjmie tablicę trwania życia obowiązująca w momencie wpływu …

Więcej Dla niektórych to ostatni dzwonek, by skorzystać z aktualnych tablic trwania życia

ZJAWISKO: PRZYMROZKI
STOPIEŃ ZAGROŻENIA:  1
OBSZAR: powiat brodnicki
WAŻNOŚĆ: od godz. 21:00 dnia 27.03.2023 r. do godz. 10:00 dnia 29.03.2023 r.
PRZEBIEG: Prognozowany jest spadek temperatury powietrza poniżej 0°C. Temperatura minimalna w nocy od -6°C do -4°C, przy gruncie od -9°C do -5°C. Temperatura maksymalna we wtorek od 0°C do 3°C.
UWAGI: Brak.

PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA ZJAWISKA: 80 %
ŹRÓDŁO INFORMACJI: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz …

Więcej OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE – PRZYMROZKI

W przyszłym tygodniu ruszy wypłata dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych dla emerytów i rencistów. Pierwsze trzynastki otrzymają osoby, których wypłata świadczenia podstawowego wypada na 1 kwietnia.

Seniorzy, których termin płatności emerytury czy renty przypada na sobotę, 1 kwietnia, otrzymają trzynastą emeryturę wcześniej. Świadczenia doręczane przez listonoszy, trafią na pocztę 28 marca, a przekazywane na konta bankowe …

Więcej Pierwsze trzynastki ZUS wypłaci w przyszłym tygodniu

lis

Informuje, że w okresie od 27 marca do 14 kwietnia 2023 r. na obszarze wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego (m.in. powiat brodnicki) przeprowadzona będzie akcja doustnego szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie.W celu skutecznego i bezpiecznego przeprowadzenia akcji prosi się o dostosowanie i przestrzeganieponiższych zaleceń i wskazówek:1. Nie należy podnosić, dotykać i niszczyć napotkanych przynęt.2. Nie należy wypuszczać …

Więcej Akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brodnicy informuje, że w związku z likwidacją ognisk choroby – wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatów nowomiejskiego i działdowskiego, w dniu 20 marca 2023 r. wydano rozporządzenie Nr 5/2023 uchylające rozporządzenia w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu brodnickiego.
W związku z powyższym informuję się, że:
• uchylono …

Więcej Uchylenie Rozporządzenia dot. ptasiej grypy

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3a i 3b ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.) oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbiczno, przyjętym uchwałą nr XLI/388/2023 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 lutego 2023r., właściciele …

Więcej Obowiązek zawarcia umowy na odbiór nieczystości ciekłych

Gmina Zbiczno w ramach działań zapisanych w „Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbiczno w 2023 roku” dofinansowuje właścicielom psów i kotów 50% kosztów zabiegów sterylizacji i kastracji (nie więcej niż 100 zł brutto na jedno zwierzę) do dwóch sztuk zwierząt rocznie. Dofinansowanie przysługuje właścicielom zwierząt zamieszkującym na stałe na terenie gminy Zbiczno.

Zabiegi …

Więcej Dofinansowanie do zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów

Do góry