– 2023 – marzec

W przyszłym tygodniu ruszy wypłata dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych dla emerytów i rencistów. Pierwsze trzynastki otrzymają osoby, których wypłata świadczenia podstawowego wypada na 1 kwietnia.

Seniorzy, których termin płatności emerytury czy renty przypada na sobotę, 1 kwietnia, otrzymają trzynastą emeryturę wcześniej. Świadczenia doręczane przez listonoszy, trafią na pocztę 28 marca, a przekazywane na konta bankowe …

Więcej Pierwsze trzynastki ZUS wypłaci w przyszłym tygodniu

lis

Informuje, że w okresie od 27 marca do 14 kwietnia 2023 r. na obszarze wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego (m.in. powiat brodnicki) przeprowadzona będzie akcja doustnego szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie.W celu skutecznego i bezpiecznego przeprowadzenia akcji prosi się o dostosowanie i przestrzeganieponiższych zaleceń i wskazówek:1. Nie należy podnosić, dotykać i niszczyć napotkanych przynęt.2. Nie należy wypuszczać …

Więcej Akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brodnicy informuje, że w związku z likwidacją ognisk choroby – wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatów nowomiejskiego i działdowskiego, w dniu 20 marca 2023 r. wydano rozporządzenie Nr 5/2023 uchylające rozporządzenia w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu brodnickiego.
W związku z powyższym informuję się, że:
• uchylono …

Więcej Uchylenie Rozporządzenia dot. ptasiej grypy

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3a i 3b ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.) oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbiczno, przyjętym uchwałą nr XLI/388/2023 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 lutego 2023r., właściciele …

Więcej Obowiązek zawarcia umowy na odbiór nieczystości ciekłych

Gmina Zbiczno w ramach działań zapisanych w „Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbiczno w 2023 roku” dofinansowuje właścicielom psów i kotów 50% kosztów zabiegów sterylizacji i kastracji (nie więcej niż 100 zł brutto na jedno zwierzę) do dwóch sztuk zwierząt rocznie. Dofinansowanie przysługuje właścicielom zwierząt zamieszkującym na stałe na terenie gminy Zbiczno.

Zabiegi …

Więcej Dofinansowanie do zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów

W związku z realizacją przez powiaty zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021, poz. 945), starosta sporządza i aktualizuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu.

Lista jednostek …

Więcej Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Trwa nabór do VIII edycji ogólnopolskiego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów” skierowanego do Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń skupiających osoby z terenów wiejskich, których celem statutowym działania jest m.in. promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i …

Więcej Ruszyła VIII edycja konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”

Nawet do 300 tys. zł mogą otrzymać płatnicy składek na działania poprawiające bezpieczeństwo pracy. Już za chwilę rusza nowa edycja konkursu. Wnioski można składać elektronicznie od 17 kwietnia do 18 maja 2023 roku.

 Od 17 kwietnia płatnicy składek mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami …

Więcej Wkrótce rusza nowa edycja konkursu dla pracodawców

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy zależy od formy opodatkowania jego działalności. Wpływ na jej kwotę ma również minimalne wynagrodzenie oraz przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, które uwzględnia wypłaty z zysku w IV kwartale roku ubiegłego.

Przedsiębiorcy stosujący zasady ogólne
Wysokość składki zdrowotnej dla przedsiębiorców rozliczających się według skali podatkowej wynosi 9 proc. od dochodu za …

Więcej Wysokość składki zdrowotnej przedsiębiorców w 2023 roku

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Brodnicy

zaprasza na szkolenie dotyczące
PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH, WARUNKOWOŚCI I EKOSCHEMATÓW

 

Szkolenie podzielone będzie na dwa bloki tematyczne:

„Mechanizmy wsparcia bezpośredniego dochodów gospodarstw rolniczych – płatności bezpośrednie, warunkowość”

Wykaz norm i wymogów w zakresie warunkowości
Płatności bezpośrednie niezwiązane z produkcją – kryteria kwalifikowalności, szacunkowa wysokość wsparcia
Wsparcie bezpośrednie związane z produkcją – sektory objęte …

Więcej Szkolenie dla rolników

Do góry