– Aktywne formy wsparcia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brodnicy

Aktywne formy wsparcia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brodnicy

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy serdecznie zaprasza pracodawców oraz osoby bezrobotne do korzystania z aktywnych form wsparcia oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.

Pracodawców zapraszamy do składania wniosków o:
• organizację prac interwencyjnych (tj. refundacja części poniesionych kosztów na wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne za zatrudnioną osobę bezrobotną skierowaną przez PUP);
• organizację staży dla osób bezrobotnych w wieku 18 – 29 lat w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brodnickim (V)” realizowanego w ramach POWER 2014-2020;
• organizację staży dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w ramach projektu „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie brodnickim (IV)” realizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020;
• dofinansowanie do wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.

Osoby bezrobotne zapraszamy do składania wniosków o:
• przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób w wieku 18 – 29 lat; w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brodnickim (V)” realizowanego w ramach POWER 2014-2020;
• refundację kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 6, dzieckiem/dziećmi niepełnosprawnymi do lat 7.

Nabory wniosków prowadzone są w trybie ciągłym do wyczerpania limitu środków.
Druki wniosków dostępne są na naszej stronie internetowej, w zakładce Dokumenty do pobrania.

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry