– Apel o włączenie się w kampanię ,, Bezpieczni i Aktywny Senior”

Apel o włączenie się w kampanię ,, Bezpieczni i Aktywny Senior”

Szanowni Państwo

Panie Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i polityki Społecznej zainaugurowała kampanię ,, Bezpieczny i Aktywny Senior”, która ma na celu pobudzenie świadomości społecznej na temat bezpieczeństwa i aktywności sportowej, społecznej, edukacyjnej i kulturalnej osób starszych. Informacje na temat kampanii można znaleźć na stronie: http://www.mpips.gov.pl/bezpieczny-i-aktywny-senior/.

Celem Kampanii jest przede wszystkim;

– bezpieczeństwo osób starszych,

– ograniczenie liczby przestępstw popełnianych na szkodę osób starszych,

– pobudzenie świadomości społecznej na temat wyboru odpowiedniej formy wsparcia dla osób starszych oferowanych przez różne podmioty,

– promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia wśród seniorów.

Kampania realizowana będzie w kilku etapach. Pierwszy etap pn.: Bezpieczny dom dla seniora.

Mając na uwadze bezpieczeństwo socjalno – bytowe osób starszych, a także nadrzędne prawo godności zadbajmy, by poziom świadczonego wsparcia był na jak najwyższym poziomie, dlatego zwracam się do Państwa o zamieszczenie na stronach internetowych informacji na temat tej kampanii, do której nie muszę Państwa przekonywać. Jednak chcę zwrócić uwagę, że najlepsze przepisy prawne nie zagwarantują bezpieczeństwa, ważna jest świadomość społeczna, zadbajmy więc wszyscy, aby ludziom starszym nie działa się krzywda.

senior ulotka 1 senior ulotka 2

Share on facebook
Facebook
Share on email
E-mail
Share on print
Drukuj