– Apel w sprawie szczepień przeciwko COVID-19

Apel w sprawie szczepień przeciwko COVID-19

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy, Starosta Brodnicki i Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy w związku z dynamicznym wzrostem zakażeń SARS CoV-2, zwiększającą się liczbą ognisk, hospitalizacji, zgonów i osób w kwarantannie (aktualnie odnotowano ponad 150 przypadków aktywnych zakażeń, 13 masowych ognisk, 7 hospitalizacji, 3 nowe zgony i ponad 500 osoby w kwarantannie), niewystarczającym poziomem wyszczepialności, który w przypadku obecnie występującego bardzo zakaźnego wariantu Delta powinien kształtować się na poziomie 85%  (w powiecie brodnickim – zaledwie 49%), zbyt małym odsetkiem osób, które mają przeciwciała (zaszczepionych i ozdrowieńców) wg badań Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH w Warszawie oraz faktem, iż mamy 30-40% niezaszczepionej populacji w wieku 65 plus, w której śmiertelność jest wysoka i może sięgać 20-30%,

apelują do mieszkańców powiatu brodnickiego oraz wszystkich innych środowisk i instytucji o podjęcie koniecznej i odpowiedzialnej decyzji o poddanie się szczepieniu przeciwko COVID-19 oraz bezwzględnej konieczności przestrzegania zasad związanych z obostrzeniami sanitarnymi.

Przypominają, iż do zasad postępowania, o których winniśmy pamiętać należą: dystans społeczny (minimum 1,5 m), częste mycie i dezynfekcja rąk, prawidłowe stosowanie maseczek w miejscach wyznaczonych przepisami (we wspólnych przestrzeniach przebywania dzieci w szkołach i przedszkolach, np. na korytarzach, w toaletach, w sklepach, kościołach, urzędach i innych pomieszczeniach zamkniętych oraz transporcie publicznym i prywatnym) oraz wietrzenie pomieszczeń, w których przebywamy. Wietrzenie pomieszczeń ma szczególne znaczenie w miejscach, w których przebywa większa liczba osób, np. w placówkach oświatowych, biurach. Walkę z „niewidzialnym” zagrożeniem wspiera także aplikacja STOP COVID ProteGo Safe, która jest w pełni bezpieczna, bezpłatna i dobrowolna. Im więcej osób będzie korzystać z tej aplikacji, tym szybciej i skuteczniej ograniczone zostanie tempo i zasięg rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2.

Z uwagi na obecnie lawinowe występowanie zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 wśród uczniów i kadry pedagogicznej placówek oświatowych na terenie powiatu brodnickiego apelujemy do rodziców i opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkoli, szkół podstawowych i młodzieży uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych o wykazanie odpowiedzialności i nie posyłanie do placówek oświatowych chorych dzieci oraz poddanie się szczepieniom p/COVID-19, a także o odpowiedzialność i przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego wśród kadry pedagogicznej i obsługi placówek oświatowych.

Od 1 września 2021 r. do 18 listopada 2021 r. zanotowano ogółem 45 przypadków zakażeń wśród kadry pedagogicznej oraz uczniów, w związku z czym kwarantanną objęto 879 osób.

W przypadku wystąpienia objawów chorobowych (gorączka, kaszel, bol gardła, katar, utrata węchu i smaku, bóle mięśni i głowy, biegunka) zaleca się kontakt z lekarzem, który podejmie odpowiednie działania. Pozostanie przez chorego w domu w przypadku wystąpienia objawów chorobowych ma istotne znaczenie dla ograniczenia szerzenia się chorób, w tym COVID-19 i innych chorób infekcyjnych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy, Starosta Brodnicki i Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy apelują, aby w celu zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego należy stosować powściągliwość w organizowaniu masowych imprez, wszędzie, gdzie to możliwe organizować narady, konferencje, spotkania, uroczystości, zwłaszcza w szkołach, przedszkolach, urzędach, zakładach pracy, instytucjach, stowarzyszeniach w trybie zdalnym.

Ponadto PPIS w Brodnicy informuje, iż przestrzeganie reżimu sanitarnego w galeriach handlowych, sklepach, restauracjach będzie we wzmożony sposób kontrolowane przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz przez pracowników Policji. W stosunku do osób nieprzestrzegających przepisów przeciwepidemicznych nakładane będą sankcje karne w postaci mandatów.

Państwowy Powiatowy  Inspektor Sanitarny w Brodnicy apeluje także, aby czerpać wiedzę z wiarygodnych źródeł na temat szczepień przeciw COVID-19 oraz walczyć z dezinformacją pojawiającą się szczególnie w mediach społecznościowych.

Więcej na temat szczepionki można dowiedzieć się na stronach:  www.gov.pl/szczepimysie.

Zachęcamy również do korzystania ze stron internetowych, na których zamieszczane są rzetelne i wiarygodne informacje:

https://www.gov.pl/web/gis,

https://www.gov.pl/web/wsse-bydgoszcz,

https://www.gov./web/psse-brodnica.

 

Tylko wspólnymi siłami możemy wyzwolić się z epidemii!

Wspólne działanie przynosi najlepsze efekty!

Bądźmy solidarni i odpowiedzialni!

Przestrzegajmy podstawowych zasad bezpieczeństwa i jeżeli jeszcze tego nie zrobiliśmy zaszczepmy się przeciw COVID-19!

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry