– Elżbieta Stawska

Nie każdy płatnik składek ma obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Od stycznia 2023 roku to się zmieni.
Jeszcze tylko do końca roku przedsiębiorcy, którzy zgłaszają do ubezpieczenia do 5 osób, nie muszą posiadać konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Od nowego roku każdy, kto jest płatnikiem składek niezależnie czy opłaca składki tylko za …

Więcej Od nowego roku każdy przedsiębiorca musi mieć PUE ZUS

1 września, o godz. 17.00, przy pomniku ofiar hitlerowskich zbrodni w kształcie stylizowanego orła, w Brzezinkach nad jeziorem Bachotek po raz dziesiąty odbędzie się msza polowa w intencji pomordowanych patriotów.

Modlitewne spotkanie poprowadzi ks. Wojciech Dembek, proboszcz z Pokrzydowa. Oprawą uroczystości będą poczty sztandarowe, delegacje oraz warta honorowa 4 Brodnickiego Pułku Chemicznego im. I. Mościckiego.

Po mszy świętej …

Więcej Msza św. polowa w Brzezinkach nad jeziorem Bachotek

Od 22 sierpnia 2022 r. do 30 listopada 2022r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej będzie można składać wnioski o dodatek węglowy. Nowe świadczenie w wysokości 3000 zł przeznaczone jest dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo …

Więcej Wnioski o dodatek węglowy – informacja

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2022 r., od dnia 8 lipca 2022 r. obowiązuje nowa stawka odsetek za zwłokę w wysokości 16% kwoty zaległości w stosunku rocznym.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Więcej Informacja o nowej obowiązującej stawce odsetek za zwłokę

Wnioski o świadczenie wychowawcze 500 plus na nowy okres świadczeniowy można składać tylko do końca czerwca tego roku. Jeśli rodzic spóźni się i złoży wniosek po terminie, to świadczenie otrzyma od miesiąca złożenia wniosku. Wyjątek stanowią rodzice, którym urodziło się dziecko. Oni mają trzy miesiące na złożenie wniosku.

 Już od lutego rodzicie i opiekunowie mogą składać …

Więcej Nie zwlekaj ze złożeniem wniosku o świadczenie 500 plus !

Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zwraca się do mieszkańców gminy Zbiczno do wypełnienia ankiety na temat poziomu satysfakcji mieszkańców oraz do wyrażenia opinii na temat warunków życia w naszej gminie. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.
Ankieta dostępna pod linkiem https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=4253e7a6&&b=a8ed7e0a4&&c=b339d968

Więcej Ankieta poziomu satysfakcji mieszkańców

Do 30 czerwca 2022 r. właściciele lub zarządzający budynkami lub lokalami mają czas, by złożyć deklarację o źródłach ogrzewania.

Więcej informacji oraz deklaracje do pobrania na: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow
 

Więcej Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ogrzewania do 30 czerwca 2022 r.

Do góry