– Elżbieta Stawska

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN) zaprasza serdecznie do udziału w II edycji Konkursu „MOJA SMART wieś. IDEA i FAKT”.
Do konkursu zgłaszane mogą być prace, w których zaprezentowano zrealizowane już inicjatywy pokazujące w jaki sposób na obszarach wiejskich usługi i rozwiązania między innymi z zakresu: edukacji, transportu, energetyki, opieki zdrowotnej, usług socjalnych …

Więcej II edycja Konkursu “MOJA SMART wieś. IDEA i FAKT”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbicznie uprzejmie informuje, że w trosce o zdrowie naszych Klientów oraz Pracowników Ośrodka, w związku z sytuacją epidemiologiczną od dnia 20.10.2020 r. do odwołania GOPS będzie pracował w trybie zamkniętym tzn. będzie obsługiwał klientów w wejściu do budynku.

Sprawy które można rozpatrzyć bez konieczności osobistego stawiennictwa prosimy zgłaszać telefonicznie pod numerem …

Więcej Komunikat Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Zapraszamy Rolników na spotkanie informacyjne dotyczące Powszechnego Spisu Rolnego, które odbędzie się we wtorek 20 października o godz.10.
Aby do niego dołączyć, wystarczy kliknąć w link poniżej
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_YWYxZDI3OGYtZjQ2Yy00YTZlLWFlNWQtODFjNmVhNGJhNDNi%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252227548bda-f5ce-43c6-b0aa-7bd69e36e84a%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252249c6a3a1-9728-4984-8346-2d41e955801f%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=386f766a-7e07-49d0-a01b-02517350d600&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Na spotkaniu będzie okazja do zadania pytań – odnośnie samego badania, jego przebiegu, a także pozwoli ono rozwiać wątpliwości związane z formularzem oraz kwestią dotyczącą bezpieczeństwa danych przekazywanych w …

Więcej Spotkanie informacyjne – Powszechny Spis Rolny 2020

Zakład Usług Komunalnych w Zbicznie uprzejmie informuje, że w trosce o zdrowie naszych Odbiorców usług oraz pracowników Zakładu, w związku z sytuacją epidemiologiczną od dnia 20.10.2020 r. do odwołania ZUK będzie pracował w trybie zamkniętym tzn. będzie obsługiwał klientów w wejściu do budynku. Sprawy które można rozpatrzyć bez konieczności osobistego stawiennictwa prosimy zgłaszać telefonicznie pod …

Więcej Komunikat Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie

Zmieniły się zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków w razie choroby i macierzyństwa, gdy pracodawca zmienił wymiar czasu pracy lub wprowadził mniej korzystne warunki zatrudnienia na podstawie ustawy o COVID-19. Zmiany przepisów obowiązują od 9 października 2020 r. Przeliczenie obniżonych zasiłków będzie następowało na wniosek.
Nowe przepisy dotyczą osób, którym pracodawca na podstawie ustawy o COVID-19 obniżył …

Więcej Zmiany w zasiłkach. Kto i kiedy przeliczy obniżone zasiłki wynikające ze zmniejszenia wymiaru czasu pracy

W trosce o bezpieczeństwo obywateli w związku ze znaczącym w ostatnim czasie wzrostem zakażeń koronawirusem Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało kampanię pod hasłem „Bezpieczny Senior”. To m.in. spot telewizyjny i radiowy, kampania w mediach społecznościowych i w prasie, plakaty dedykowane placówkom dla osób starszych. W przygotowanych materiałach apelujemy do seniorów i reszty społeczeństwa o …

Więcej Kampania społeczna “Bezpieczny senior”

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Zastępcy Generalnego Komisarza Spisowego od 10 października br. istnieje możliwość przeprowadzania spisu rolnego przez rachmistrzów w formie wywiadów bezpośrednich z respondentami. Przeprowadzanie spisu rolnego tą metodą będzie realizowane z zachowaniem wszystkich zaleceń sanitarnych. O metodzie przeprowadzenia wywiadu (przez telefon lub bezpośrednio u respondenta) decyduje każdorazowo Zastępca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego …

Więcej Informacja o realizowaniu wywiadów bezpośrednich przez rachmistrza

Od połowy października przedsiębiorcy z branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej otrzymają nowe wsparcie z ZUS. Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień. Część z nich będzie mogła również otrzymać świadczenie postojowe czy dodatkowe świadczenie postojowe. W województwie kujawsko-pomorskim z takiej pomocy może skorzystać ponad
3,2 tys. firm. W całym …

Więcej Tarcza 5.0. wsparcie dla branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej

OGŁOSZENIE Nr 186/2020
WÓJTA GMINY ZBICZNO Z DNIA 6 PAŹDZIERNIKA 2020r.
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ZBICZNO PRZEZNACZONYCH DO NAJMU

Adres i oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Pow. użytkowa

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospoda-rowania

Termin zagospoda-rowania

Wysokość opłat z tytułu najmu

Termin wno-
szenia opłat

Zasady aktualiza-cji opłat

Obręb: Pokrzydowo

Miejscowość:
Pokrzydowo 89

Działka nr 62/1 (część) o …

Więcej Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do najmu

Do góry