– Elżbieta Stawska

Szanowni Rolnicy/Mieszkańcy wsi.
W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rekomenduje podjęcie następujących działań, mających na celu ochronę Waszego zdrowia i życia: 

Zamknijcie swoje siedliska/domostwa przed osobami z zewnątrz, zamieśćcie na bramach gospodarstwa, w widocznym miejscu, informację o zakazie wstępu na teren posiadłości bez uprzedzenia i wyraźnej Waszej  zgody – Wskazane jest …

Więcej Koronawirus COVID-19. Jak się chronić przed zarażeniem w gospodarstwie rolnym?

Nie zamykajmy targowisk i bazarów – apel ministra rolnictwa do samorządów:
– W trosce o umożliwienie konsumentom dostępu do dobrej, polskiej żywności, zachowanie bytu rolników i sprzedawców apeluję do samorządów o niezamykanie targowisk i bazarów. Uważajmy na siebie i innych, ale też wspierajmy się – zaapelował dziś minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.
Wdrożone w życie przepisy, ograniczające przebywanie poza miejscem zamieszkania, dopuszczają możliwość robienia zakupów spożywczych i dotarcie do pracy …

Więcej Apel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 8 marca 2020 r. zmieniła się wysokość zasiłku chorobowego za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy.
Zasiłek chorobowy w wysokości 15 zł przysługuje ubezpieczonemu, który jest niezdolny do pracy z powodu zakażenia lub choroby układu oddechowego oznaczonych w zaświadczeniu lekarskim jako U07.1 COVID-19, zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych. Wyższy zasiłek chorobowy – 15 …

Więcej KRUS: Wyższy zasiłek chorobowy w związku z COVID-19

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie informuje, że w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, biorąc pod uwagę zminimalizowanie możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa, wprowadza załatwianie spraw i udzielanie informacji wyłącznie telefonicznie, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, aż do odwołania.

Prosimy Państwa o kontakt z POWIATOWYM ZESPOŁEM DORADZTWA ROLNICZEGO w Brodnicy drogą mailową: …

Więcej Rolniku masz sprawę zadzwoń lub wyślij e-mail!

KRUS - logo

Ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. z 2020 r. poz. 321) zakłada coroczną wypłatę dodatkowego świadczenia pieniężnego emerytom i rencistom.
Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne otrzymają osoby, które w dniu 31 marca 2020 r. mają prawo do:

świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-rentowego: emerytury rolniczej, renty rolniczej z …

Więcej KRUS: Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów

8 marca, z okazji Dnia Kobiet, w świetlicy GOKSiR w Pokrzydowie zorganizowano spotkanie integracyjne pań oraz spektakl „Igraszki z diabłem”.
Na początku spotkania Mieczysław Babalski powitał przybyłe osoby oraz gości – wójt Magdalenę Golubską, przewodniczącego rady gminy Zbiczno Radosława Stawskiego, księdza Henryka Trąbczyńskiego, radnych Dariusza Kollera, Katarzynę Ostrowską i Wojciecha Nagórskiego, Katarzynę Miętkiewicz wicedyrektora BDK i …

Więcej „Igraszki z diabłem” na Dzień Kobiet w Pokrzydowie

Ostrzeżenia meteorologiczne:  Silny wiatr
stopień zagrożenia: 1
ważność ostrzeżenia: do godz. 20:00 dnia 12.03.2020 r.
prawdopodobieństwo: 90%

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 90 km/h z południowego zachodu i zachodu. Istnieje prawdopodobieństwo 30% wystąpienia lokalnie porywów do 100 km/h.
Uwagi: Ze względu na dynamiczną sytuację meteorologiczną istnieje możliwość …

Więcej Ostrzeżenia meteorologiczne – silny wiatr

Informujemy, że numer 606 821 013 ma status linii alarmowej przeznaczonej do powiadamiana Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy o sytuacjach nadzwyczajnych związanych z wystąpieniem zagrożenia koronawirusem.

Na numer ten można zgłaszać tylko i wyłącznie sygnały dotyczące możliwości wystąpienia podejrzenia lub potwierdzenia zachorowania na chorobę  szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną, jaką jest zakażenie koronawirusem SARS …

Więcej Ważne numery telefonów !!!

XVII Wojewódzki Festiwal Piosenki Romantycznej w Zbicznie

W sobotę (15 lutego) w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Zbicznie odbył się XVII Wojewódzki Festiwal Piosenki Romantycznej. Zaproszonych gości oraz uczestników imprezy powitała, wójt Magdalena Golubska. Tradycyjnie, jak co roku odśpiewany został hymn festiwalu „Serce – to najpiękniejsze słowo świata” przez wszystkich, którzy przybyli na festiwal. Po części oficjalnej rozpoczęły się prezentacje zespołów, które …

Więcej Po raz XVII śpiewano o miłości w Zbicznie

Do góry