– Elżbieta Stawska

Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje w marcu eksperckie dyżury telefoniczne. Tematyka dyżurów dotyczyć będzie m.in. ulg w opłacaniu składek, świadczenia wspierającego, elektronicznych form kontaktu z ZUS-em, e-Płatnika, świadczenia 500+ dla niesamodzielnych, zasiłków, waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych, korygowania dokumentów rozliczeniowych czy świadczeń dla rodzin – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Szczegółowy harmonogram dyżurów telefonicznych:

Temat: ABC …

Więcej ZUS zaprasza na marcowe dyżury telefoniczne

Ogłoszenie nr 578/2024 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 lutego 2024 r. o wykazie nieruchomości stanowiących własność gminy Zbiczno przeznaczonych do sprzedaży.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa, nr tel. 790 202 746, 56 49 393 23.

Link do ogłoszenia:
https://gm-zbiczno.rbip.mojregion.info/1509/360/ogloszenie-nr-5782024-wojta-gminy-zbiczno-z-dnia-29-lutego-2024-r-wykaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-zbiczno-przeznaczonych-do-sprzedazy.html

Więcej Ogłoszenie Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 lutego 2024 r. o wykazie nieruchomości stanowiących własność gminy Zbiczno przeznaczonych do sprzedaży

Informujemy, że od 29.02.2024 r. do 15.03.2024 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wyniosły powyżej 30 % średniej …

Więcej Szkody powstałe w wyniku suszy – nabór wniosków

Od 1 marca obowiązywać będą nowe wysokości dodatków i świadczeń pieniężnych wypłacanych przez ZUS. W wyniku waloryzacji wzrosną o 12,12 proc. Najpopularniejszy z nich dodatek pielęgnacyjny będzie wynosił 330,07 zł.

Nie tylko świadczenia emerytalno-rentowe co roku są waloryzowane. Podwyżką objęte są również dodatki i świadczenia pieniężne wypłacane przez ZUS. Od 1 marca wzrosną procentowo o …

Więcej Od marca wyższe dodatki do emerytur i rent

Do 29 lutego osoby, które w 2023 roku dorabiały do renty lub wcześniejszej emerytury, mają czas na dostarczenie do ZUS-u zaświadczenia o osiągniętych przychodach. Informacja potrzebna jest do rozliczenia wypłacanego świadczenia z uwagi na to, że wcześniejszych emerytów i rencistów obowiązują limity w dorabianiu.

 Renciści i emeryci, którzy nie ukończyli powszechnego wieku emerytalnego, mogą dodatkowo …

Więcej Wkrótce upływa ważny termin dla wcześniejszych emerytów i rencistów

Emeryci i renciści, którzy otrzymali z ZUS-u PIT-40 A muszą złożyć zeznanie podatkowe za 2023 r., tylko wtedy, gdy chcą skorzystać z odliczeń. Natomiast świadczeniobiorcy, którym ZUS wysłał PIT-11 lub PIT-11 A mogą rozliczyć się sami lub poczekać do 30 kwietnia, gdy zrobi to za nich urząd skarbowy.

Do końca lutego ZUS zakończy wysyłkę formularzy PIT: …

Więcej Niektórzy emeryci i renciści muszą sami rozliczyć się z urzędem skarbowym

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik serdecznie zaprasza dzieci z terenów wiejskich do udziału w XIV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”.

Konkurs jest jednym z działań prewencyjnych na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym. Celem konkursu kierowanego do uczniów wiejskich szkół podstawowych jest …

Więcej Konkurs plastyczny dla dzieci rozpoczęty !

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podsumował wyniki kontroli zwolnień lekarskich prowadzonych w 2023 roku. Wskutek tego do ZUS-u wróciło niemal 177 mln zł, z czego 8,8 mln zł z województwa kujawsko-pomorskiego.

 Tylko w ubiegłym roku w całym kraju Zakład Ubezpieczeń Społecznych skontrolował 461,2 tys. zwolnień lekarskich. To wzrost o 7,3 proc. w stosunku do 2022 roku. W ich …

Więcej Efekty kontroli zwolnień lekarskich na Kujawach i Pomorzu

Pierwsze wnioski o świadczenie wychowawcze 800 plus na nowy okres świadczeniowy, który rozpocznie się 1 czerwca, wpłynęły już do ZUS-u. Rodzice składają je m.in. za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mZUS czy Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Świadczenie wychowawcze przyznawane jest na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Wynosi 800 …

Więcej Ruszył nabór wniosków o 800 plus na okres świadczeniowy 2024/2025

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza na dyżury telefoniczne z ekspertami. Dyżury dotyczyć będą m.in. świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnościami, małego ZUS plus, zasiłków, rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS, przeliczania świadczeń emerytalno-rentowych, 500+ dla niesamodzielnych, czy świadczenia wychowawczego 800+.

Na pytania dotyczące świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnościami eksperci ZUS-u będą odpowiadać 15 stycznia w …

Więcej Dyżury ZUS pod telefonem

Do góry