– Grzegorz Grzelak

Gmina Zbiczno została wyznaczona jako obszar, na którym wyłożone zostaną szczepionki przeciwko wściekliźnie skierowane do wolno żyjących lisów.  Immunoprzynęty koloru zielono – brunatnego w kształcie ściętego stożka będą zrzucane z samolotów w okresie od 12 do 21 września 2022 roku. 
INFORMACJE DOTYCZĄCE DOUSTNEGO UODPARNIANIA LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE
1. LIS jest głównym przenosicielem wścieklizny. Celem skutecznego …

Więcej Szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie – zalecenia służb weterynaryjnych

Wójt Gminy Zbiczno przyjmuje wnioski o dodatek węglowy. Wnioski przyjmowane są za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS) mieszczącego się przy ulicy Młyńskiej 6 w Zbicznie.
Kwota dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wynosi 3000 zł. Termin przyjmowania wniosków to 30 listopad 2022 roku. Warunkiem koniecznym jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania gospodarstwa domowego do Centralnej …

Więcej Dodatek węglowy 2022 – szczegółowe informacje

Jeśli gdzieś w Polsce można spotkać zjawiskowe mityczne postacie, to z pewnością pośród przepięknych brodnickich jezior i rozlewisk. A za sprawą zawodów Cisowianka Mazovia MTB Marathon, między rusałkami i nimfami pojawią się amory – setki amortyzatorów, w które wyposażone będą rowery zawodniczek i zawodników.
31 lipca Cisowianka Mazovia będzie świętować swoje osiemnaste urodziny w Brodnicy! To …

Więcej Brodnica Cisowianka Mazovia MTB Marathon

Informujemy, że rozpoczynamy przekazywanie sprzętu komputerowego w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Łącznie na obszarze gminy Zbiczno pozytywnie zakwalifikowanych zostało 135 uczniów szkół różnych typów, uprawnionych do otrzymania komputera przenośnego.

Odbiór poprzedzony zostanie zawarciem z rodzicem / opiekunem prawnym ucznia lub samym uczniem (jeżeli jest pełnoletni) umowy przekazania sprzętu komputerowego. Będziemy sukcesywnie kontaktować się telefonicznie i umawiać z Państwem na konkretną datę przekazania sprzętu. Podczas przekazywania komputerów nie będziemy stosować żadnych kryteriów wyróżniających. Komputery są opisane imionami i nazwiskami i będziemy je rozprowadzać według kolejności ułożenia w magazynie.

Zakładamy, że rozdamy Państwu od 10 do 15 komputerów dziennie. Po tym jak skontaktujemy się z Państwem prosimy pobrać z niniejszej strony FORMULARZ OSOBOWY PPGR, wydrukować i wypełnić danymi osobowymi osoby obdarowanej oraz osoby, która będzie w imieniu ucznia (nie dotyczy osób pełnoletnich) podpisywać umowę przekazania sprzętu. Prosimy aby udając się do Urzędu Gminy na podpisanie umowy zabrali Państwo ze sobą: – wypełniony formularz osobowy PPGR, – dowód osobisty, – w przypadku wątpliwości, w sytuacji gdy podczas rozmowy telefonicznej zostaniecie Państwo o to poproszeni jakikolwiek dokument potwierdzający, że mają Państwo prawo do reprezentowania osoby obdarowanej (skrócony akt urodzenia, dowód osobisty obdarowanego z imionami rodziców, odpis postanowienia Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora).

Prosimy o zapoznanie się w załączonymi umowami, w szczególności w umową przekazania sprzętu komputerowego i obowiązkami, jakie będą spoczywać na Państwu w związku z uzyskaniem sprzętu. Przypominamy, że komputery otrzymujecie Państwo NA WŁASNOŚĆ. Przez dwa kolejne lata (w czerwcu 2023 i 2024) będziecie Państwo zobligowani do złożenia oświadczenia, że sprzęt ten jest w Państwa posiadaniu i jest wykorzystywany na potrzeby edukacyjne Obdarowanego (w szczególności do edukacji zdalnej).

Uwagi o charakterze technicznym: Komputery mają zainstalowany system Windows 10 w wersji HOME. Aby go uruchomić należy przejść procedurę wstępnej konfiguracji systemu. Proces jest intuicyjny więc nie powinien sprawić problemu. Producent udostępnił stronę pomocy technicznej https://support.microsoft.com/pl-pl/windows Istnieje również możliwość podniesienia wersji i uzyskanie systemu Windows 11. Należy jednak rozważyć racjonalność przejścia na wyższą wersję systemu Windows.

Urząd Gminy Zbiczno nie świadczy pomocy technicznej w zakresie uruchomienia czy aktualizacji systemu Windows. Odbierając sprzęt przejmujecie Państwo odpowiedzialność za jego prawidłowe funkcjonowania. Komputery objęte są 48 miesięczną gwarancją. W przypadku stwierdzenia usterki gwarancyjnej prosimy o kontakt. Udostępnimy Państwu dokumenty gwarancyjne i/lub polisę ubezpieczeniową umożliwiające dokonanie zgłoszenia do właściwego podmiotu. Zgłoszenia dokonujecie Państwo we własnym zakresie (nam przekazując jedynie informację do wiadomości). Każdy komputer posiada numer seryjny (wpisany do umowy i protokołów przekazania). Prosimy o posługiwanie się ww. numerem podczas zgłaszania usterki.

Formularz osobowy_PPGR  

Zapraszamy do zapoznania się z projektem “STARTER – Młodzi w biznesie” realizowanym przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Toruniu oraz Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.
Nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu ruszył 04.04.2022 r.
Wsparcie jest kierowane do osób w wieku 18-29 lat, biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędach pracy.
Projekt jest skierowany do osób z całego województwa kujawsko-pomorskiego.
Informacja o …

Więcej STARTER – Młodzi w biznesie

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą sprzedaży działek pod zabudowę mieszkaniową i usługową w miejscowości Zbiczno. Poniżej znajduje się treść ogłoszenia wraz z mapą sytuacyjno – poglądową ze wskazaniem działek przeznaczonych do sprzedaży.

https://youtu.be/tM3Jaa9Hp2M

Więcej Ogłoszenie nr 360/2022 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 marca 2022 roku o II ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno

Zapraszamy do zapoznania się z filmem promującym tereny inwestycyjne oraz działki pod budownictwo mieszkaniowe i działalność usługową w miejscowości Zbiczno.

 

https://zbiczno.pl/ogloszenie-nr-360-2022-wojta-gminy-zbiczno-z-dnia-14-marca-2022-roku-o-ii-ustnym-przetargu-na-sprzedaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-zbiczno/

Więcej Film promujący tereny inwestycyjne oraz działki na sprzedaż w miejscowości Zbiczno

Wyjazdowe usługi konsularne dla obywateli Ukrainy w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim.
WAŻNE! Do wiadomości obywateli Ukrainy!
Konsulat Ukrainy w Gdańsku inicjuje wyjazdowe usługi konsularne dla obywateli Ukrainy w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim. W ramach wyjazdowych usług konsularnych obywatele Ukrainy będą mogli zwrócić się w następujących kwestiach:
🔹 przedłużenie ważności paszportu zagranicznego,
🔹 wpisanie informacji o …

Więcej Informacja Konsulatu Generalnego Ukrainy w Gdańsku o możliwości uczestnictwa w wyjazdowych usługach konsularnych

Do góry