– Magdalena Golubska

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, producent rolny ma obowiązek złożenia wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy poprzez aplikację „Zgłoś szkodę rolniczą”, która ma być uruchomiona dzisiaj (20 lipca).

Do złożenia wniosku wymagany jest PROFIL ZAUFANY (PZ). Rolników, którzy go nie posiadają, prosimy o założenie i zapraszamy do naszego Urzędu Gminy w celu jego potwierdzenia (sekretariat …

Więcej INFORMACJA DLA ROLNIKÓW W ZWIĄZKU Z „SZUSZOWYM”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbicznie informuje, że w tutejszym Ośrodku od 5 czerwca 2023 r. do 9 czerwca 2023 r. do godz. 14.00 można składać wnioski o pomoc w formie produktów żywnościowych wydawanych przez „Caritas” w Brodnicy w ramach programu POPŻ Podprogram 2021 Plus. Po przyznaniu pomocy w postaci produktów należy osobiście odebrać je …

Więcej Żywność z Caritas

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3a i 3b ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.) oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbiczno, przyjętym uchwałą nr XLI/388/2023 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 lutego 2023r., właściciele …

Więcej Obowiązek zawarcia umowy na odbiór nieczystości ciekłych

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Brodnicy

zaprasza na szkolenie dotyczące
PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH, WARUNKOWOŚCI I EKOSCHEMATÓW

 

Szkolenie podzielone będzie na dwa bloki tematyczne:

„Mechanizmy wsparcia bezpośredniego dochodów gospodarstw rolniczych – płatności bezpośrednie, warunkowość”

Wykaz norm i wymogów w zakresie warunkowości
Płatności bezpośrednie niezwiązane z produkcją – kryteria kwalifikowalności, szacunkowa wysokość wsparcia
Wsparcie bezpośrednie związane z produkcją – sektory objęte …

Więcej Szkolenie dla rolników

Wójt Gminy Zbiczno informuje, że Gmina Zbiczno przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych na zasadach określonych w Ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.
Wnioski o zakup mieszkańcy mogą składać od poniedziałku 7 listopada 2022 r.

Uprawniona do zakupu węgla jest osoba fizyczna wchodząca w skład gospodarstwa …

Więcej Sprzedaż węgla na preferencyjnych warunkach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbicznie informuje, że w dniu 13 maja 2022 r. zostanie  przekazana na konto wnioskodawców II transza dodatku osłonowego, wypłata dotyczy tych osób, które otrzymały już I transzę.

Jednocześnie informujemy, że kilka wniosków złożonych w styczniu 2022 r. w dalszym ciągu nie może zostać wypłacona, ponieważ tut. Ośrodek oczekuje na odpowiedź …

Więcej II transza dodatku osłonowego

W związku z sygnałami o pojawieniu się wilków w okolicy domostw na terenie Gminy Zbiczno oraz licznymi pytaniami, co robić w sytuacji spotkania z tymi drapieżnikami, przypominam, iż w przypadku gatunków chronionych (a do nich należą wilki) kompetentnymi organami są Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. W celu zabezpieczenia naszych …

Więcej Informacja nt. wilków

Do góry