– Magdalena Golubska

Informuję, że w dniu 10 kwietnia 2020 r. (tj. piątek) Urząd Gminy w Zbicznie będzie nieczynny dla interesantów. W urzędzie będzie prowadzony jedynie dyżur dla osób, które będą zgłaszały kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez komitety wyborcze lub wyborców.
Kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Zbiczno można zgłaszać do dnia 10 kwietnia (piątek) do godz. 15.00 pocztą tradycyjną (Zbiczno …

Więcej Informacja dot. pracy Urzędu Gminy w Wielki Piątek

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i w związku z § 17 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 31 marca 2020 r.  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w …

Więcej Lasy Państwowe wprowadzają zakaz wstępu do lasu

Zgłaszanie kandydatów
na członków obwodowych komisji wyborczych
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 

Wójt Gminy Zbiczno Magdalena Golubska informuje co następuje:
W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 i 522), tj. z uwagi na ogłoszenie na …

Więcej Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

KOMUNIKAT
Zakład Usług Komunalnych w Zbicznie uprzejmie informuje, że w trosce o zdrowie naszych odbiorców usług oraz pracowników Zakładu, w związku z sytuacją epidemiologiczną i zaleceniami służb sanitarnych, od dnia 13.03.2020 r. do dowołania wprowadza zamiany w prowadzeniu działalności polegające na:
DOKONYWANIE ODCZYTÓW PRZEZ INKASENTA ZOSTAJE WSTRZYMANE
BĘDĄ WYSTAWIANE FAKTURY Z ODCZYTEM SZACUNKOWYM
W związku z powyższym, aby uniknąć …

Więcej Komunikat ZUK

Do góry