– M. Gr.

Aktualizacja 23.01.2023 r.

W związku z wydłużeniem naboru wniosków przez BGK, wnioski przyjmujemy do dnia 28.02.2023 r.

W związku z uchwałą nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Gmina Zbiczno ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami z terenu gminy Zbiczno …

Więcej Wnioski proponowane do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Wójt Gminy Zbiczno informuje, że Gmina Zbiczno zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W związku z tym rolnicy z terenu Gminy Zbiczno zainteresowani przekazaniem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak: …

Więcej Nabór wniosków dot. folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

W środę 11 stycznia br. w auli CKZiU przy ul. Mazurskiej w Brodnicy przeprowadzone zostały warsztaty diagnostyczne w związku z procesem powstawania strategii rozwoju związanej z realizacją Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy, która powstanie na potrzeby pozyskiwania środków unijnych w nowej perspektywie finansowej 2021-2027. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów i interesariuszy z terenu powiatu brodnickiego.

Spotkanie poprowadził Jakub …

Więcej Warsztaty dot. polityki terytorialnej

Informujemy, iż od dnia 23 stycznia do dnia 15 marca 2023 r. prowadzony będzie nabór wniosków dot. przekazania do unieszkodliwienia azbestu. Osoby zainteresowane proszone są o złożenie wniosku do Kancelarii podawczej, pokój nr 5 w tut. Urzędzie.

Wniosek do pobrania TUTAJ.

Pomoc finansowa nie obejmuje kosztów zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego.

Limit środków w budżecie Gminy Zbiczno …

Więcej Wnioski dot. usunięcia azbestu

Gmina Zbiczno realizuje zadanie pn. “Przebudowa oraz przebudowa z rozbudową dróg gminnych w technologii nawierzchni bitumicznej “, dofinansowane w kwocie 4.749.999,99 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zadanie polegać będzie na przebudowie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię ulepszoną bitumiczną. W przypadku zbyt wąskich pasów dróg przebudowa będzie wiązała się również …

Więcej “Przebudowa oraz przebudowa z rozbudową dróg gminnych w technologii nawierzchni bitumicznej”

Gmina Zbiczno realizuje zadanie pn. “Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Zbiczno wraz wyposażeniem oraz zakupem niezbędnego sprzętu”, dofinansowane w kwocie 4.749.999,99 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Przedmiotem inwestycji jest budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców Gminy Zbiczno, w celu stworzenia optymalnych warunków do selektywnej zbiórki odpadów …

Więcej “Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Zbiczno wraz wyposażeniem oraz zakupem niezbędnego sprzętu”

Gmina Zbiczno realizuje zadanie pn. “Przebudowa dróg gminnych w technologii nawierzchni bitumicznej”, dofinansowane w kwocie 1.959.999,99 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Inwestycja polega na przebudowię trzech odcinków dróg gminnych:
1. Przebudowa części drogi gminnej nr 080203C w miejscowości Ciche,
2. Przebudowa części drogi gminnej nr 080217C Gaj-Grzmięca – Strzemiuszczek,
3. Przebudowa części drogi gminnej …

Więcej “Przebudowa dróg gminnych w technologii nawierzchni bitumicznej”

Zapraszamy mieszkańców Gminy Zbiczno do udziału w pracach nad Strategią Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy poprzez wypełnienie poniższej ankiety.
Strategia będzie wykorzystywana w związku z wydatkowaniem środków UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027.
Niniejsza ankieta pomoże w przeprowadzeniu diagnozy Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy.
Celem badania jest poznanie Państwa opinii na …

Więcej Ankieta – Strategia OPPT

Projekt “Dostępna Gmina Zbiczno” realizowany przez Gminę Zbiczno w ramach ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w okresie 1.06.2022 r. -31.05.2023 r. Celem głównym realizowanego przedsięwzięcia grantowego jest poprawa do 31.05.2023 r. dostępności do usług publicznych świadczonych przez …

Więcej Dostępna Gmina Zbiczno

prąd logo

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz podmioty świadczące podstawowe usługi użyteczności publicznej, aby korzystać z energii elektrycznej w cenie 785 zł/MWh, w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2022 r., powinny złożyć do swojego sprzedawcy energii stosowne oświadczenie. Oświadczenie można składać w formie papierowej lub elektronicznej (tzn. plik opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem …

Więcej Koniec terminu na złożenie oświadczenia uprawniającego do obniżenia ceny energii elektrycznej

Do góry