– M. Gr.

logo UE EFRR

W dniu 23 marca podczas sesji Rady Gminy zostały zabezpieczone dodatkowe środki z naszego budżetu na realizację inwestycji pn. “Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Brzezinkach”, co umożliwiło rozstrzygnięcie ogłoszonego wcześniej przetargu nieograniczonego. Najniższą cenę 253.933,35 zł zaoferowała firma Zakład Usług Ogólnobudowlanych Mariusz Chachulski ze Zbiczna. Zadanie polegające przede wszystkim na ociepleniu stropodachu, wymianie stolarki drzwiowej …

Więcej Już wkrótce termomodernizacja świetlicy w Brzezinkach

Informujemy, iż zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej, szkoły podstawowe i przedszkola na terenie naszej gminy są w dalszym ciągu zamknięte, na okres do 10 kwietnia. Mimo to, podobnie jak w innych szkołach nauka odbywa się zdalnie. Nauczyciele kontaktują się z Państwem poprzez dziennik elektroniczny i do nauki wykorzystywane są platformy edukacyjne.

Przedszkola gminne w Pokrzydowie …

Więcej Nauka w szkołach i wyniki rekrutacji do przedszkoli

logo KSOW

Sekretariat Regionalny KSOW ogłosił konkurs na organizację imprez plenerowych na terenach wiejskich z naszego województwa.

Celem konkursu jest aktywizacja stowarzyszeń i instytucji do działania partnerskiego podczas organizacji lokalnych imprez, upowszechniających przykłady nowatorskich rozwiązań i promujących dobre praktyki zrealizowane w ramach projektów sfinansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Zaplanowane imprezy należy przeprowadzić w soboty i/lub niedziele, pomiędzy …

Więcej Konkurs na organizację imprez plenerowych “Wieś na weekend 2020”

logo Europejskiego Funduszu Społecznego

W dniu 20 marca 2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Młodzi naukowcy”, który realizowany będzie w Szkole Podstawowej w Pokrzydowie. Zakłada on stworzenie i wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej wraz zapleczem, w której znajdą się liczne pomoce naukowe, przydatne podczas zajęć z biologii, chemii, matematyki, czy przyrody. Zakupione przedmioty umożliwią uatrakcyjnienie prowadzonych zajęć np.poprzez …

Więcej Dofinansowanie dla projektu “Młodzi naukowcy”

logo ncbir

Miło jest nam poinformować, że Gmina Zbiczno wraz z 20 innymi gminami z naszego województwa, została zakwalifikowana do pilotażu projektu “REGIOGMINA”, organizowanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie wraz ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i ma na celu wypracowanie metod i instrumentów wsparcia …

Więcej Gmina Zbiczno w projekcie REGIOGMINA

Szanowni Państwo.

W dniu dzisiejszym wchodzi w życie uchwała Rady Gminy dot. udzielania dotacji na wymianę źródła ogrzewania. Z powodu obecnej sytuacji epidemiologicznej panującej w kraju, zmuszeni jesteśmy do przełożenia terminu naboru wniosków do czasu ustabilizowania się sytuacji. Gdy to nastąpi, niezwłocznie poinformujemy o rozpoczęciu naboru

Więcej Informacja dot. dotacji na wymianę pieca

ulotka na temat powszechnego spisu rolnego

Już nie długo na terenie naszej Gminy odbędzie się Powszechny Spis Rolny.
Badanie to daje możliwość zebrania wielu danych i pokazania struktury gospodarstw rolnych. Dostarczy ono szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju oraz zapewni bazę informacyjną konieczną dla realizacji polityki rolnej i społecznej na wsi. Dzięki niemu możliwe będzie przeprowadzenie …

Więcej Powszechny Spis Rolny

W związku z zamknięciem kas w Urzędzie i Zakładzie Usług Komunalnych, informujemy, że wszelkie płatności związane np. z opłatą za śmieci, czy podatkami, dokonywać można na poniżej wskazane numery rachunków bankowych:

– 🏠 opłaty skarbowe, podatki:
58 9484 1150 0010 0244 2000 0001

– ♻️ opłata śmieciowa:
50 9484 1150 2200 0010 0244 0093

– 💧opłaty za wodę:
każdy Odbiorca usług posiada indywidualny numer rachunku bankowego …

Więcej Numery kont do dokonywania wpłat

W związku z realnym zagrożeniem epidemiologicznym, mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Zbiczno, zwracam się z apelem o ograniczenie wizyt w instytucjach publicznych na terenie Gminy i powiatu brodnickiego.

Ponadto informuję, iż od poniedziałku 16 marca do odwołania nieczynne będą kasy w Urzędzie Gminy oraz w Zakładzie Usług Komunalnych w Zbicznie. Wszystkie placówki będą …

Więcej KOMUNIKAT WÓJTA GMINY ZBICZNO

Do góry