– M. Gr.

Wójt Gminy Zbiczno ogłasza przetarg na działki inwestycyjne pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi w miejscowości Zbiczno. Szczegółowych informacji udziela Referat GKB, pod nr tel. 56 49 393 23, kom. 790 202 746, pokój nr 9.

Więcej Przetarg na działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi

Informujemy, iż od dnia 3 kwietnia do dnia 26 kwietnia 2024 r. prowadzony będzie nabór wniosków dot. przekazania do unieszkodliwienia azbestu. Osoby zainteresowane proszone są o złożenie wniosku do Kancelarii podawczej, pokój nr 5 w tut. Urzędzie.

Wniosek do pobrania TUTAJ.

Pomoc finansowa nie obejmuje kosztów zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego.

Limit środków w budżecie Gminy Zbiczno …

Więcej Wnioski dot. usunięcia azbestu

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaprasza miłośników przyrody i fotografii, którzy ukończyli 16 rok życia, do udziału w kolejnej edycji konkursu fotograficznego pn. „Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego”.

Do konkursu można zgłosić nie więcej niż 15 prac fotograficznych wykonanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Spośród zgłoszonych fotografii zostanie wyłonionych do 220 najciekawszych prac, które w najbardziej oryginalny i atrakcyjny sposób przedstawiać będą …

Więcej Ogłoszenie o konkursie fotograficznym pn. Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza na szkolenie online pn. „Mechanizmy wsparcia bezpośredniego dochodów gospodarstw rolniczych w 2024 r. – dopłaty bezpośrednie, warunkowość i ekoschematy”, które odbędzie się dn. 12.04.2024 r. o godz. 10:00.

Bezpośredni link do rejestracji: https://kpodr.clickmeeting.com/mechanizmy-wsparcia-bezposredniego-doplaty-bezposrednie-warunkowosc-ekoschematy/register

Program szkolenia:

System warunkowości – istotne zmiany w wymogach i normach obowiązkowych
Płatności bezpośrednie niezwiązane z produkcją …

Więcej Zaproszenie na szkolenie online pn. „Mechanizmy wsparcia bezpośredniego dochodów gospodarstw rolniczych w 2024 r. – dopłaty bezpośrednie, warunkowość i ekoschematy”

lis

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w okresie od 4 kwietnia do 17 kwietnia 2024 r. na obszarze wschodniej części województwa kujawsko–pomorskiego (m.in. powiat brodnicki) przeprowadzona będzie akcja doustnego szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie.W celu skutecznego i bezpiecznego przeprowadzenia akcji prosi się o dostosowanie i przestrzeganie poniższych zaleceń i wskazówek:1. Nie należy podnosić, dotykać i niszczyć napotkanych przynęt.2. Nie należy wypuszczać swobodnie psów i kotów, a w szczególności nie należy …

Więcej Akcja doustnego szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

Ogłoszenie nr 588/2024 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 marca 2024 r.
Wójt Gminy Zbiczno ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu ciężarowego MERCEDES 814D z żurawiem HDS, numer rejestracyjny CBR 30TF

Przedmiotem sprzedaży jest samochód ciężarowy z żurawiem HDS:
Marka: MERCEDES

Typ, model:                                814 D
Numer rejestracyjny:               CBR 30TF
Rok produkcji:                          1992
Data I rejestracji …

Więcej Przetarg na sprzedaż samochodu ciężarowego MERCEDES 814D

Gmina Zbiczno realizuje zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 080211C w miejscowości Zbiczno”, dofinansowane w kwocie 647.154,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zadanie polega na przebudowie drogi na odcinku o długości 655 mb poprzez ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grub. 4 cm, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grub. 4 cm, podbudowy …

Więcej „Przebudowa drogi gminnej nr 080211C w miejscowości Zbiczno”

Informujemy, że od 8 marca 2024 r. ruszył nabór wniosków o przyznanie dofinansowania z budżetu Gminy Zbiczno do wykonania zabiegu sterylizacji lub kastracji psów i kotów. Dofinansowanie z budżetu gminy wynosi do 50%, jednak nie więcej niż 100 zł. Właściciel zwierzęcia może otrzymać dofinansowanie na zabieg sterylizacji/kastracji psa/kota w ilości maksymalnie dwóch sztuk zwierząt rocznie. Wniosek …

Więcej Dofinansowanie do sterylizacji zwierząt

Do góry