– M. Gr.

Informujemy, że ruszył nabór wniosków o dofinansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów.

Wartość dofinansowania wynosi 50% kosztów zabiegu, ale nie więcej niż 100 zł brutto na jedno zwierzę i przysługuje właścicielowi zwierzęcia do dwóch sztuk rocznie. Dofinansowanie przysługuje właścicielom zwierząt zamieszkującym na stałe na terenie gminy Zbiczno.

Zabiegi można wykonać w Przychodni Weterynaryjnej ,,4 Łapy s.c.’’ …

Więcej Dofinansowanie do zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów

Zwracamy się z prośbą do przedsiębiorców działających na terenie naszej Gminy o wypełnienie ankiety dot. projektów kluczowych dla jej rozwoju, w perspektywie najbliższych 7-10 lat, w związku z udziałem Gminy Zbiczno w projekcie “Regiogmina”.

Ankieta dostępna jest do pobrania TUTAJ.

Wypełnione ankiety (skan) prosimy o przesłanie na adres mailowy m.gromowski@zbiczno.pl lub dostarczenie w formie papierowej do naszego …

Więcej Ankieta dot. kluczowych dla rozwoju Gminy projektów

Fundusze Europejskie

Ruszyły zapisy na serię wysłuchań publicznych dot. projektu Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów krajowych przewidzianych w ramach nowego budżetu UE na lata 2021-2027. Pierwsze takie wysłuchanie odbędzie się już w środę 7 kwietnia br. 

Umowa Partnerstwa to docelowo uzgodniona z Komisją Europejską strategia wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata 2021-2027. Dokument określa cele i …

Więcej Wysłuchania publiczne – projekt Umowy Partnerstwa i programów krajowych

13 czerwca w godz. od 7:00-21 w okręgu nr 14 (obejmujące sołectwo Najmowo) odbędą się wybory uzupełniające do Rady Gminy Zbiczno, w związku ze śmiercią Pana Andrzeja Krukowicza.

Do 19 kwietnia osoby planujące wystartować w wyborach muszą powiadomić Komisarza Wyborczego u utworzeniu komitetu wyborczego. Szczegóły zamieszczamy w Obwieszczeniu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2021 r …

Więcej Wybory uzupełniające do Rady Gminy Zbiczno w okręgu nr 14

W związku z pytaniami ze strony mieszkańców, przypominamy, że od poniedziałku 29 marca br. prowadzony będzie nabór wniosków o udzielenie dotacji na wymianę źródła ogrzewania. Wniosek w formie papierowej należy złożyć do Kancelarii podawczej, pokój nr 5. Przyjmowane będą one przy głównym wejściu do urzędu tj. od strony ulicy. Limit środków w budżecie jest ograniczony …

Więcej Przypominamy – od najbliższego poniedziałku wnioski o dotację na piec

Informujemy, iż od poniedziałku 29 marca do 30 czerwca 2021 r. prowadzony będzie nabór wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ogrzewania. Dotację w wys. 2.000 zł można otrzymać w przypadku likwidacji nieekologicznego źródła ogrzewania i zastąpienia go nowym w postaci:

kotła olejowego,
kotła gazowego,
kotła zasilanego en. elektryczną,
kotła na paliwo stałe …

Więcej Dotacje do wymiany kotłów

Gmina Zbiczno realizuje projekt pn. “Klub młodzieżowy w Brzezinkach”, realizowany w ramach projektu grantowego “Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, RPKP.11.01.00-04-0025/17”, zawartej pomiędzy Zarządem Województwa, a  Stowarzyszeniem “Lokalną Grupą Działania Pojezierze Brodnickie”.

Celem projektu „Klub Młodzieżowy w Brzezinkach” jest wzrost umiejętności mieszkańców obszaru LSR tj. 5 dzieci i młodzieży …

Więcej Klub młodzieżowy w Brzezinkach

Informujemy, iż od dnia 1 lutego do dnia 26 lutego 2021 r. prowadzony będzie nabór wniosków dot. przekazania do unieszkodliwienia azbestu. Osoby zainteresowane proszone są o złożenie wniosku do Kancelarii podawczej, pokój nr 5 w tut. Urzędzie.

Wniosek do pobrania TUTAJ.

Pomoc finansowa nie obejmuje kosztów zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego.

Limit środków w budżecie Gminy Zbiczno …

Więcej Wnioski dot. usunięcia azbestu

W dniu 31 grudnia 2020 r. zamieściliśmy wpis, w którym poprosiliśmy mieszkańców miejscowości Zbiczno o udział w ankiecie, w której wskażą, o jakiego typu zadanie związane z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego, Gmina ma wnioskować o środki z UE. Do dnia 07.01.2021 r. udzielono 68 odpowiedzi, z czego 64 odpowiedzi pochodziły od mieszkańców miejscowości Zbiczno.

Wśród wszystkich odpowiedzi …

Więcej Wyniki ankiety – “Kształtowanie przestrzeni publicznej”

Do góry