– M. Gr.

Szanowni Państwo! Wasz głos decyduje!

Gmina Zbiczno zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie projektu, który polegać będzie na kształtowaniu przestrzeni publicznej, ze środków UE (PROW na lata 2014-2020).

Zadanie ma w szczególności uwzględniać tworzenie miejsc rekreacji i aktywności fizycznej, przez budowę ogólnodostępnych obiektów budowlanych skierowanych do osób w wieku przekraczającym 50 lat, z wyłączeniem ścieżek rowerowych.

Zwracamy się z …

Więcej Jaka inwestycja z dofinansowaniem w Zbicznie? Ankieta.

Gmina Zbiczno realizuje zadanie pn. “Przebudowa części drogi gminnej nr 080228C Pokrzydowo-Szramowo”. Zadanie polega na przebudowie odcinka drogi o długości 1,633 km. Na dotychczasowych płytach betonowych zostanie wykonana nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego, a jezdnia zostanie poszerzona z 3 m do 4,5 m.

Wartość inwestycji wynosi: 931.458,43 zł, z czego 512.302,00 stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg …

Więcej “Przebudowa części drogi gminnej nr 080228C Pokrzydowo-Szramowo”

logo CDR

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału w ostatnim etapie badania pt. „Moja sytuacja w czasie koronawirusa” i podzielenie się informacjami o tym, jak pandemia wpłynęła na Państwa życie: rodzinne, zawodowe, społeczne. Badanie sytuacji społeczno-ekonomicznej ludności wiejskiej na tle mieszkańców miast prowadzone jest w ramach operacji pt. „Moja sytuacja w …

Więcej Zaproszenie do udziału w badaniu “Moja sytuacja w czasie koronawirusa”

ścieżka w Zbicznie

Miło nam poinformować, że Gmina Zbiczno decyzją Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego otrzyma dofinansowanie na zadanie pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Zbiczno”. Projekt zakłada wybudowanie ścieżki z kostki betonowej o długości 910 m oraz przebudowę zjazdów.

Planowany do wybudowania odcinek połączy się z istniejącą ścieżką przy szkole w Zbicznie i zostanie doprowadzony do granicy lasu w kierunku …

Więcej Dofinansowanie do ścieżki pieszo-rowerowej w Zbicznie

ulotka na temat powszechnego spisu rolnego

Od 1 września do 30 listopada na terenie naszej Gminy prowadzony będzie Powszechny Spis Rolny. Mając na uwadze sytuację epidemiczną, na chwilę obecną realizowany on będzie jedynie metodą wywiadu telefonicznego, który będzie prowadzony od dnia 16 września do 30 listopada 2020 r. przez rachmistrzów. Jednocześnie informuję, iż macie Państwo również możliwość dokonania samospisu internetowego na …

Więcej Powszechny Spis Rolny od września

zdjęcie z posiedzenia

W środę 19 sierpnia w Urzędzie Gminy odbyło się robocze zebranie zespołu ds. nazw ulic. Podczas spotkania przedstawione zostały propozycje nazw poszczególnych ulic w Zbicznie, w odniesieniu do wcześniejszego planu sprzed 19 lat. Opracowując projekt nazw kierowano się uwarunkowaniami historycznymi i geograficznymi, a także przyrodniczymi. Omówiono również wady i zalety, związane z uporządkowaniem numeracji …

Więcej Zespół ds. nazw ulic w Zbicznie

ulotka na temat powszechnego spisu rolnego

Szanowni Rolnicy, już od 1.09 rozpocznie się Powszechny Spis Rolny. W ramach prowadzonego spisu będziecie mogli udzielić informacji o Waszych gospodarstwach rolnych poprzez:

– samospis na stronie internetowej GUS (stat.gov.pl) i dedykowanej do tego strony internetowej (spisrolny.gov.pl),

– odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,

– odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo …

Więcej Powszechny Spis Rolny 2020

Prezes ARiMR zaprasza zainteresowane osoby na spotkanie on-line w postaci webinaru pt. „Krajowy webinar DOTACJE DLA ROLNICTWA”, który będzie transmitowany na żywo na platformie ZOOM w czwartek 9 lipca br. o godzinie 12:00.

Adresatem spotkania są Beneficjentci ARiMR oraz osoby, które zainteresowane są programami pomocowymi realizowanymi i obsługiwanymi przez Agencję.

Projekt realizowany jest pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa …

Więcej Webinarium dla rolników – “Dotacje dla rolnictwa”

Do góry