– Administrator

W dniu 10 grudnia 2019 r. w Urzędzie Gminy Zbiczno odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Członkowie zespołu omówili zagadnienia związane z przygotowaniem Gminy Zbiczno do sezonu zimowego 2019/2020. Kierownicy referatów oraz jednostek organizacyjnych przedstawili stan przygotowań do sezonu zimowego według kompetencji. Zaproszeni na posiedzenie przedstawiciele jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu …

Więcej Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W dniu 18.12.2019 r. została odebrana inwestycja pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 080260C w miejscowości Zbiczno”. W ramach zadania została przebudowana droga o długości 380 m i szerokości 5 m w technologii asfaltowej. Wykonawcą zadania była firma PDB Sp. z o.o. z Brodnicy, za kwotę 408.081,18 zł z czego 204.040,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków …

Więcej Przebudowa drogi gminnej w Zbicznie zakończona

W dniu 10 grudnia 2019 r. w Urzędzie Gminy Zbiczno odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Członkowie zespołu omówili zagadnienia związane z przygotowaniem Gminy Zbiczno do sezonu zimowego 2019/2020. Kierownicy referatów oraz jednostek organizacyjnych przedstawili stan przygotowań do sezonu zimowego według kompetencji. Zaproszeni na posiedzenie przedstawiciele jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu …

Więcej Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

20 września 2018 r. Gmina Zbiczno zawarła z Województwem Kujawsko-Pomorskim umowę o dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni powierzchniowo utrwalanej emulsją i grysami, na istniejącej podbudowie tłuczniowej, do długości 0,843 km, w obrębie geodezyjnym: Sumówko dz. nr 192”. Łączny koszt inwestycji wyniósł 309.928,51 zł, z czego dofinansowanie ze środków …

Więcej “Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Sumówko”

4 maja 2018 r. Gmina Zbiczno zawarła umowę o dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, na istniejącej podbudowie tłuczniowej, do długości 0,800 km, w obrębie geodezyjnym: Żmijewko dz. nr 27/1.” Inwestycja o …

Więcej “Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Żmijewko dz. nr 27/1”

Do góry