– “Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Zbiczno wraz wyposażeniem oraz zakupem niezbędnego sprzętu”

“Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Zbiczno wraz wyposażeniem oraz zakupem niezbędnego sprzętu”

Gmina Zbiczno realizuje zadanie pn. “Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Zbiczno wraz wyposażeniem oraz zakupem niezbędnego sprzętu”, dofinansowane w kwocie 4.749.999,99 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Przedmiotem inwestycji jest budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców Gminy Zbiczno, w celu stworzenia optymalnych warunków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, ich magazynowania w sposób bezpieczny dla środowiska oraz docelowego zagospodarowania w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
Ponadto przedsięwzięcie obejmuje zakup wyposażenia budynku socjalnego oraz sprzętów do obsługi PSZOK.

Planowany koszt całkowity zadania wynosi: 5.000.000,00 zł

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry