– Agroturystyki

Agroturystyki

Kontrole wywozu ścieków

Urząd Gminy Zbiczno, w  związku z obowiązkiem ewidencjonowania szamb/przydomowych oczyszczalni ścieków oraz obowiązkiem kontrolowania częstotliwości odbioru nieczystości ciekłych informuje, że...

Do góry