– Chodniki przyległe do posesji

Chodniki przyległe do posesji

Wójt Gminy Zbiczno przypomina, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) do obowiązków właścicieli nieruchomości należy zapewnienie utrzymania czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, których są właścicielem. W przypadku zdarzenia losowego wynikającego z nie wypełniania ww. obowiązków właściciel nieruchomości odpowiada za wynikłe szkody.

Wójt Gminy Zbiczno
/ – / Magdalena Golubska

 

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry