– Dodatkowa emerytura za wiek

Dodatkowa emerytura za wiek

Długie życie się opłaca. Wraz z setnymi urodzinami seniorzy mogą liczyć na wyjątkową premię za wiek. Od 1 marca br. dla nowych stulatków wynosi ona 4 944,79 zł brutto.

Każdy senior, który ukończył 100 lat, ma prawo do świadczenia honorowego. Wysokość tego świadczenia może być jednak różna. Wszystko zależy od tzw. kwoty bazowej, która obowiązuje w dniu setnych urodzin seniora. Od 1 marca 2022 r. do końca lutego 2023 r. dla nowych stulatków świadczenie honorowe wynosi 4 944,79 zł brutto, czyli tyle, co aktualna kwota bazowa.
Raz przyznana „dodatkowa emerytura” nie ulega zmianie i jest wypłacana do końca życia w tej samej wysokości- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.
Świadczenie wypłacane jest z urzędu, co miesiąc wraz z emeryturą czy rentą. Honorową premię może również otrzymać stulatek, który nie pobiera świadczenia emerytalno-rentowego z ZUS, lub innego organu emerytalnego, ale wówczas niezbędne jest złożenie wniosku w ZUS.

Najstarsi seniorzy w regionie
Taką wyjątkową premię za wiek z ZUS-u w województwie kujawsko-pomorskim otrzymuje 150 osób. Bydgoski oddział ZUS wypłaca 78 świadczeń dla stulatków, a toruński oddział ZUS – 72. Najstarsza mieszkanka naszego województwa, która otrzymuje z ZUS świadczenie honorowe mieszka w powiecie włocławskim. W marcu tego roku ukończyła 107 lat. Natomiast z terenu działania oddziału ZUS w Bydgoszczy najstarsza seniorka, której ZUS wypłaca premie za wiek ma 105 lat i mieszka w Inowrocławiu.
ZUS nie jest jedyną instytucją, która dla swoich emerytów i rencistów, którzy ukończyli 100 lat, wypłaca świadczenie honorowe. Oprócz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych takie wypłaty realizowane są również przez KRUS i resortowe zakłady emerytalne: MSWiA i MON.

Krystyna Michałek
regionalny rzecznik prasowy ZUS
w województwie kujawsko-pomorskim

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry