– Dodatkowy nabór wniosków o udzielenie dotacji na wymianę pieca

Dodatkowy nabór wniosków o udzielenie dotacji na wymianę pieca

Informujemy, iż od poniedziałku 22 października br. prowadzony będzie dodatkowy nabór wniosków o udzielenie dotacji na wymianę pieca. Wysokość dotacji wynosi 80% udokumentowanych kosztów kwalifikowalnych zadania, ale nie więcej niż 2.000 zł. Nabór prowadzony będzie do dnia 29 października 2018 r. Dotację można otrzymać na zadanie polegające na likwidacji dotychczasowego źródła ogrzewania na paliwo stałe i jego trwałym zastąpieniu przez nowe źródło ogrzewania w postaci:

  1. kotła olejowego,
  2. kotła gazowego,
  3. kotła zasilanego energią elektryczną,
  4. kotła na paliwo stałe, w tym biomasę, spełniającego wymagania klasy 5, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1690).

Wszelkie informacje uzyskać można w Referacie Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa, pok. nr 10, tel. 56 49 393 23.

Szczegółowe kwestie określa uchwała Nr XLIV/258/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zbiczno na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ogrzewania, trybu postępowania w sprawie jej udzielania oraz sposobu rozliczania, zmieniona uchwałą Nr XLVII/285/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 sierpnia 2018 r. oraz uchwałą nr XLVIII/298/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 września 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2018 r. poz. 3020, 4312, 4881).

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry